De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt het volgende bekend:
Het bunkeren van stookolie, gasolie en dieselolie door een bunkerschip en voor het aan boord brengen van smeerolie met een schip kan veiligheids- of milieurisico’s met zich mee brengen voor de omgeving of andere havengebruikers. Om deze risico’s te minimaliseren worden ligplaatsen aangewezen waar deze operaties veilig plaats kunnen vinden.

Bron: Port of Amsterdam

Voor het bunkeren van stookolie, gasolie en dieselolie of blends daarvan alsmede het aan boord brengen van smeerolie zijn nog geen ligplaatsen aangewezen. Dit besluit vult deze leemte in. Er is gekozen voor die ligplaatsen waar zeeschepen kunnen afmeren, omdat de veiligheid en het milieu op die ligplaatsen gewaarborgd is.

Het besluit aanwijzing ligplaatsen voor het bunkeren van stookolie, gasolie en dieselolie door een bunkerschip en voor het aan boord brengen van smeerolie met een schip is enkel geldig binnen de haven van Amsterdam.

De gemeenteraden van de overige gemeenten in het Noordzeekanaalgebied (Beverwijk, Velsen en Zaanstad) hebben nog geen vergelijkbaar besluit genomen. Wij zullen hen op de hoogte brengen van dit besluit en aan hen voorstellen om een dergelijk besluit voor de havens in hun eigen gemeenten te nemen.

Het besluit is te vinden via:

https://www.portofamsterdam.com/nl/view-decrees?term_node_tid_depth=73

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,

J.H.M. Mateyo