De waterdieptekaarten van CoVadem zijn vanaf heden beschikbaar voor gebruikers van RADARpilot720°. De ondernemingen CoVadem Services BV en Argonav GmbH hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De kaarten kunnen nu dagelijks automatisch worden gedownload door RADARpilot720°. Dit betekent dat dagelijks bijgewerkte diepte-informatie aan boord beschikbaar is.

Naast de radar, AIS en de gebruikelijk kaartgegevens, vormen de dieptegegevens van CoVadem een aanzienlijke aanvulling op de gewone weergave in RADAR en bieden ze belangrijke aanvullende informatie.
De schipper herkent ondiepe gebieden en kan beter navigeren in dieper water.
Vooral in perioden met laag water helpen dieptegegevens om het beschikbare gebied zo goed mogelijk te benutten. Tegelijkertijd maakt het display, samen met radar en AIS, een uitgebreide registratie van de actuele navigatiesituatie mogelijk.

In de kaartenset zijn de vaarwegenkaarten, die beschikbaar zijn gesteld op de verschillende Europese RIS-servers, reeds geïnstalleerd. De aanvullende gedetailleerde CoVadem waterdieptekaarten zijn daaraan toegevoegd.