Impressie Nova College Scheepvaart.

Zeekadetten oriënteren zich op maritieme opleidingen en beroepen
Harlingen – Zeekadetten en kaderleden van zeekadetkorpsen Delfzijl, Harlingen, Lelystad, Lemmer en Urk hebben op zaterdag 23 maart een bezoek aan het NOVA College Scheepvaart in Harlingen gebracht. Tijdens deze dag hebben ze geleerd hoe het gaat op het NOVA college. Het programma is aangepast op verschillende leeftijdscategorieën.

Samenwerking NOVA College Scheepvaart
Met de samenwerking tussen Zeekadetkorps Nederland en het NOVA College Scheepvaart krijgen de zeekadetten een kijkje in de keuken van deze sector waar veel vraag is naar jonge, goed opgeleide, mensen. In totaal waren er meer dan 50 zeekadetten aanwezig op deze bijzondere dag.
Zeekadetten tot 12 jaar konden zelf hun vaarskills testen op binnenvaartsimulator. Daarna kregen een rondleiding gehad aan boord van de O.S. Sittard. Dit is een schip van het Zeekadetkorps Harlingen. Zeekadetten van 12 tot en met 16 jaar hebben een ‘Man Over Boord’ oefening gedaan in een overlevingspak. Daar hoort ook een stukje theorie bij. De zeekadetten van 16 jaar en ouder maakten kennis met het Loodswezen. Eerst konden ze meevaren op een tender van het Loodswezen en daarna kregen ze een inspirerende workshop aangeboden.

Uitstromen naar Maritiem beroep
De missie van het Zeekadetkorps is ‘jonge mensen te motiveren en enthousiasmeren voor een maritieme opleiding en beroep’. Landelijk gezien stroomt ruim 50% van de zeekadetten uit een vmbo/mbo/hbo opleiding in de scheepvaart of een beroep aan boord van een schip.

Wat is een Zeekadet?
De doelgroep van het Zeekadetkorps zijn jongeren vanaf 9 tot 23 jaar. Hiervoor organiseren de plaatselijke korpsen elke zaterdag een ‘korpsdag’ waarop de zeekadetten de nautische vaardigheden leren, zoals roeien, zeilen, wrikken en varen met kleine en grote motorvaartuigen. Daarnaast leren ze activiteiten zoals het bedienen en onderhouden van de scheepsmotoren, het onderhouden van verbindingen, de logistieke verzorging, knopen en splitsen, EHBO en calamiteitenbestrijding. De zeekadetten halen diploma’s en certificaten halen.

Onze missie
Het Zeekadetkorps Nederland is een maatschappelijk relevante organisatie die jongeren helpt hun weg te vinden naar een functie of opleiding in de scheepvaart. Wij bieden aan boord van onze schepen daarvoor een uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving. Een omgeving waarin jongeren door praktische opleidingen de kans krijgen hun talenten en competenties te ontwikkelen, op basis van hun persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.

Zeekadetkorps Nederland
Buiten bovengenoemde activiteiten nemen de plaatselijke zeekadetkorpsen vaak prominent deel aan nationale en lokale activiteiten zoals de 4 en 5 mei ceremonies, de Indië herdenking, sinterklaasintochten en andere manifestaties.
Het Zeekadetkorps Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en anderen, die zich inzetten voor het Zeekadetkorps Nederland of de plaatselijke Zeekadetkorpsen, doen dat als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen beloning.