Vandaag hebben Pondera en Rebel bekend gemaakt het windproject bij de strekdammen in de Eemshaven over te nemen van YARD ENERGY. YARD heeft dit project de afgelopen jaren ontwikkeld en heeft in dat kader overeenstemming bereikt met Groningen Seaports over het gebruik van de locatie. De belangrijkste vergunningen voor het project van twee windturbines zijn inmiddels binnen.

“YARD heeft ervoor gekozen het project nu te verkopen om zich te kunnen concentreren op het voltooien van de bouw van wind-op-land projecten, en investeringen in projecten en bedrijven gerelateerd aan de energie transitie”, aldus Lex Roukens, directeur van YARD. “We zijn verheugd dat Pondera en Rebel het stokje van ons overnemen en zien de realisatie van het windpark met vertrouwen tegemoet.”

Complex

“Voor ons is het een leuk project om onze tanden in te zetten gezien de complexiteit van het bouwen van turbines in en nabij het water”, geeft Hans Rijntalder van Pondera aan. “Onze ervaring bij het realiseren van de grootste offshore windturbine ter wereld in Rotterdam – de GE Haliade-X 12MW – komt hier goed van pas. We zijn blij dat we in Rebel een solide partner gevonden hebben om het project mede te ontwikkelen en financieren. Wout Korving van Rebel deelt het enthousiasme: “Pondera en Rebel vullen elkaar erg goed aan. Ik heb er daarom ook het volste vertrouwen in dat de turbines medio 2022 elektriciteit aan het net leveren.”

Ingang Eemshaven

Ook Groningen Seaports is enthousiast. CEO Cas König: “De realisatie van deze turbines komt nu weer een stap dichterbij. Ze markeren straks letterlijk de ingang van de Eemshaven en dragen vooral bij aan onze duurzame-energie-ambities.”

Het project bestaat uit twee moderne windturbines nabij de strekdammen. Naar verwachting komt de capaciteit van het project tussen 10 en 12 MW uit. Pondera en Rebel verfijnen de komende maanden het ontwerp en selecteren de aannemer en turbineleverancier, waarna ook snel de financiering wordt gerealiseerd.

Over Pondera

Pondera is een bekend adviesbureau op het gebied van duurzame energie in Nederland. Het bedrijf adviseert klanten bij de ontwikkeling van: windprojecten op land en in de zee, zonprojecten op land en ook op daken, geothermie en hybride projecten met batterijopslag en waterstof. In sommige gevallen investeert het bedrijf zelf in duurzame-energieprojecten.

Over Rebel

Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, de sociale sector en meer. Niet alleen als adviseur, maar regelmatig ook als investeerder. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee, is het motto van Rebel.

—————————————————————————————


Wind project Eemshaven taken over by Pondera / Rebel

Today Pondera and Rebel announced that they will take over the wind project at the breakwaters in the Eemshaven from YARD ENERGY. YARD developed this project in recent years, and as such, have reached agreement with Groningen Seaports on the use of the location. The main permits for the construction of two wind turbines have now been obtained.

“YARD has chosen to sell the project now to focus on completing the construction of onshore wind projects and investments in projects and companies related to the energy transition,” said Lex Roukens, YARD director. “We are delighted that Pondera and Rebel have taken over from us and are confident that the windfarm will be realised.”

Complexity
“It’s a nice project for us to sink our teeth into, in view of the complexity of building turbines in and near the water,” says Hans Rijntalder of Pondera. “Our experience in realising the largest offshore wind turbine in the world in Rotterdam – the GE Haliade-X 12MW – is very useful here. We are pleased that we have found a solid partner in Rebel to help develop and finance the project. Rebel’s Wout Korving shares the enthusiasm: “Pondera and Rebel complement each other very well. I am therefore very confident that the turbines will supply electricity to the grid by mid-2022.”Entrance to Eemshaven
Groningen Seaports also shares the enthusiasm. CEO Cas König says, “The realisation of these turbines is now one step closer. They will literally mark the entrance to Eemshaven and will contribute notably to our sustainable energy ambitions.”

The project consists of two modern wind turbines near the breakwaters. The capacity of the project is expected to be between 10 and 12 MW. Pondera and Rebel will fine tune the design in the coming months and select the contractor and turbine supplier, after which the financing will also be quickly realised.

About Pondera

Pondera is a well-known consultancy in the field of sustainable energy in the Netherlands. The company advises clients on the development of wind projects on land and in the sea, solar projects on land and also on roofs, geothermal energy and hybrid projects with battery storage and hydrogen. In some cases, the company itself invests in renewable energy projects.

About Rebel
Rebel works on future issues in the areas of sustainability, transport, urban development, health care, the social sector and more. Not only do they work as an advisor, but also regularly as an investor. ‘Because whoever believes in his own advice, also invests’ is Rebel’s motto.