Foto: Frans van Weert

Iedereen was het er over eens. Het personeelstekort in de binnenvaartsector moest snel worden aangepakt. Enkele maanden na de veelbelovende presentatie van de arbeidsmarktagenda Alle Hens aan Dek bleef het vorig jaar opmerkelijk stil rond het project. Dat had alles te maken met geldgebrek, verduidelijkt Frans van Weert. Hij is de nieuwe programmamanager en verwacht het plan binnen enkele maanden vlot te trekken. ‘Het hoeft allemaal niet zo veel te kosten’.

Claudia Langendoen

U heeft er een behoorlijke tournee op zitten?
,,Klopt. Sinds mijn aantreden in juni heb ik met allerlei organisaties gesproken die betrokken zouden kunnen worden én met ruim vijftig mensen gesproken die destijds betrokken waren bij de totstandkoming van het document Alle hens aan dek.’’

En, hoe werd er gereageerd?
,,Mensen zijn nog steeds positief en vol energie. Ik heb niemand voor me gehad die zei: ‘Nee, dit is een gepasseerd station’. Men is nog bereid om mee te werken, onder andere binnen diverse expertgroepen. Velen vonden het vooral jammer dat het project stil was gevallen, maar ja: dat was een financiële kwestie. Nadat er een analyse op de problematiek was opgesteld, inclusief vooruitblik en ideeën om meer mensen richting een baan in de binnenvaart te krijgen, ontstond de discussie wie wat ging doen en betalen. Daar deed men lang over.’’

Dat gesteggel speelt nu niet meer?
,,Mijn verwachting is van niet. Ik heb op basis van alle gesprekken en het werk dat al was verricht door mijn voorgangster een gedetailleerd jaarplan geschreven met nieuwe, concrete ideeën voor 2020 en de daarop volgende jaren. Met dat werkplan ga ik nu bedrijven, organisaties en fondsen benaderen met de vraag of zij willen investeren.’’

Hoeveel geld heeft u nodig?
,,Heus niet zo veel. Met anderhalf tot twee ton kunnen we al heel veel bereiken. Kijk, je kan het natuurlijk net zo duur maken als je wilt en je boodschap over het hele volk uitstrooien. Maar 80 procent van die mensen hebben we helemaal niet nodig. Onze doelgroep bestaat uit vmbo-scholieren en hun ouders. Het is belangrijk hen direct en via decanen te bereiken en duidelijk te maken dat er nog zóveel meer is dan werken in een garage of bij een bedrijf in de elektrotechniek. Als we hen ervan kunnen overtuigen dat de binnenvaart een toffe sector is, dan hebben we onze doel bereikt.’’

En dan?
,,Zul je zien dat de toestroom naar de vier mbo-scholen die we in Nederland hebben binnen enkele jaren ruim verdubbeld.’’

Die scholen doen toch zelf al volop aan werving?
,,Jawel, maar dat kan veel effectiever. Schipperskinderen weten de weg. Jongeren buiten de sector hebben vaak geen idee dat er binnenvaartopleidingen zijn en dat je niet per se een schipperskind hoeft te zijn om op een schip te kunnen werken.’’

En verder?
,,Wil ik dat binnen 5 jaar op minimaal 25 vmbo-scholen een maritieme leergang is uitgerold. Zodat vmbo-scholieren via keuzevakken kennismaken met de binnenvaart. Deze leergang heb ik zelf in 2016 bedacht en wordt nu uitgewerkt op een Zwijndrechtse school. De inhoud van de lessen wordt verzorgd door mensen uit de maritieme sector en natuurlijk zitten er bedrijfsbezoeken en vaardagen in het programma.’’
U wilt ook een gezamenlijk leerbedrijf ontwikkelen?
,,Ja, dat collectief de werving van leerlingen voor de Beroeps Begeleidende Leerweg verzorgt, opleidingen bijstaat bij het begeleiden van die leerlingen en uitplaatsing naar de sector regelt. Als een soort baangarantie. Ik heb vier bedrijven bereid gevonden om onder één noemer een ‘bedrijfsschool binnenvaart’ op te richten. Belangrijk is dat studenten in alle sectoren van de binnenvaart ervaring opdoen. Zodat zij een werkplek kunnen kiezen die echt bij hen past. Dat voorkomt voortijdig verlaten van de sector.’’

Heeft u eigenlijk ervaring in de binnenvaartsector?
,,Ha nee, totaal niet. Ik heb als kind bij de Zeeverkenners gezeten en heb een catamaran. Dat is alles. Wel heb ik 40 jaar ervaring in de Human Resource Management. Mensen zijn mensen. Of ze nu in een vrachtauto, kantoor of op een schip zitten. Mijn kracht is dat ik personen, ideeën en organisaties succesvol weet te koppelen. Officieel loopt mijn opdracht tot eind dit jaar.’’

Oh?
,,Afhankelijk van de verkregen financiering zal blijken of ik mijn plannen kan uitvoeren.’’

Zijn uw verwachtingen niet wat te hoog gespannen wat de financiën betreft?
,,Het is allemaal écht niet zo ingewikkeld en hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Soms moet je alleen boven de materie staan om oplossingen te bedenken. Ik heb geen verleden bij deze sector, maar wel een bak ervaring. Dat heeft een bepaalde frisheid in zich. Deze opdracht is haalbaar, daar ben ik van overtuigd. Ik krijg er in elk geval energie van.’’