Inzet van meer vervoer over het water draagt bij aan het oplossen van het stikstofprobleem in Nederland. Op de foto een beleidsmedewerker van BLN. (archieffoto BLN)

Voormalig burgemeester en wethouder Dominic Schrijer heeft zijn Haagse collega’s in zijn huidige rol als BLN-voorman een oplossing aangereikt voor het stikstofprobleem in Nederland. Zijn handreiking laat zich raden: zet meer binnenvaartschepen in voor goederenvervoer!

Ellen Lengkeek

Koninklijke BLN Schuttevaer riep daartoe op in berichtgeving en een paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad en Nieuwsblad Transport waarmee meer dan een half miljoen mensen werden bereikt. Nederland is zoals bekend al maanden in de ban van het stikstofprobleem, of beter het terugdringen daarvan, en het stilleggen van tal van (bouw-) projecten door het kabinet. Ook de binnenvaartschipper heeft daar flink last van, doordat minder bouwmaterialen vervoerd kunnen worden naar bouwprojecten die zijn stilgelegd. Aan de andere kant biedt de impasse rond de hoge uitstoot aanleiding voor de brancheorganisatie om binnenvaart te promoten. Net als zeevaart stoot ook binnenvaart stikstof uit, maar veel minder door onder meer het gebruik van voornamelijk gasolie tegenover stookolie als brandstof op zee. ,,Terwijl het kabinet het hoofd breekt over het formuleren van lange-termijnmaatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen, biedt binnenvaartbranchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer een bijdrage aan de oplossing op een presenteerblaadje: meer vervoer over water. De binnenvaart vervoert één derde van alle goederen in Nederland, maar is slechts verantwoordelijk voor 1 procent van de totale stikstofdepositie. Vervoer over water verlaagt zowel de NOx- als de CO2-uitstoot in het goederenvervoer en houdt daarnaast Nederland in beweging’’, aldus BLN. Minister Cora van Nieuwenhuizen zegde toe naar aanleiding van de ‘stikstofcampagne’ van BLN de binnenvaart meer te promoten als oplossing voor de aanpak van het probleem. Dat deed de minister tijdens het laatste Algemeen Overleg Maritiem in de Tweede Kamer.

9 miljoen vrachtwagens
,,Naast de te boeken milieuwinst houdt de binnenvaartsector Nederland aan de gang’’, zegt BLN als reactie. ,,Eén binnenvaartschip haalt tot 250 vrachtwagens van de weg. Met de hoeveelheid goederen die momenteel over water wordt vervoerd, betekent dat dat er elke dag 25 duizend vrachtwagens minder de weg op gaan. Op jaarbasis haalt de binnenvaart ongeveer 9 miljoen vrachtwagens van de weg. En, in tegenstelling tot de weg, is op het water ruimte genoeg voor forse uitbreiding. Vooraanstaande merken als Heineken, Nike en Akzo onderkennen de toegevoegde waarde van de binnenvaart en maakten eerder al de stap naar vervoer over water.’’
Nederland beschikt over de meest moderne vloot van Europa waarmee per dag één miljoen ton lading wordt vervoerd op de meest energiezuinige manier. Van sneakers tot frietjes en van bouwstoffen tot bier.
Koninklijke BLN-Schuttevaer (dat de belangen van ruim 2.200 binnenvaartondernemers behartigt) roept daarom zowel de overheid als het bedrijfsleven op om alle kansen die vervoer over water te bieden heeft serieus op te pakken; en zo gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de stikstof- en CO2 uitstoot. Én zo Nederland in beweging te houden.

Gezondheid

Te veel stikstofoxiden in de lucht, of een hoge stikstofoxidenconcentratie, is schadelijk voor de gezondheid, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78 procent van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie.