In Rotterdam heeft de STC al sinds 2012 een voor Nederland unieke hbo-deeltijdopleiding Maritieme Techniek. Deze opleiding is ondergebracht bij de Maritime & Logistic University van de STC Group. Door de combinatie van deze studie met hun eigen werk, kunnen studenten efficiënt leren en werken tegelijkertijd. Een gesprek met Marieke School, onderwijsmanager van de opleiding.

Waarom een hbo-deeltijdopleiding Maritieme Techniek?
“Doordat we intensief contact onderhouden met bedrijven in onze sector kwamen we erachter dat zij behoefte hadden aan op hbo-niveau geschoolde engineers en scheepsbouwkundigen. De bedrijven wilden hun eigen medewerkers een opleiding of bijscholing kunnen aanbieden waarin zij werk en studie konden combineren. Ook merkten zij dat er goede sollicitanten bij hen kwamen die eigenlijk te laag opgeleid waren. Zij wilden hen ook de kans bieden om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen in combinatie met werk. Op deze manier is de deeltijdvariant van de hbo-opleiding Maritieme Techniek/Scheepsbouwkunde ontstaan.”

Op welke manier zijn de bedrijven aan de opleiding verbonden?
“We hebben een bedrijfstakcommissie waar vertegenwoordigers van de bedrijven in zitten. Zij zijn adviseurs van de opleiding. O.a. actualiteiten en innovaties worden in de commissie besproken en de opbouw van de opleiding wordt aan de praktijk gekoppeld. Hiernaast bezoeken de docenten jaarlijks de bedrijven van de studenten en vindt er bij ons een of twee keer per jaar een bedrijfsbegeleidersbijeenkomst plaats. Hier kunnen de leidinggevenden en de studenten nieuwe projecten uitwisselen. Ook verzorgen professionals van deze bedrijven uiteenlopende gastcolleges. Jaarlijks organiseren wij meerdere excursies naar de bedrijven en kan de student die daar werkt meestal de rol van gastheer/vrouw vervullen. De wisselwerking en samenwerking met de praktijk staat bij ons zeer hoog in het vaandel.”

Kun je voorbeelden van concrete samenwerkingsprojecten noemen?
“Vorig jaar hebben 2e jaars studenten ons eigen, nieuw te bouwen, opleidingsschip ‘Ab Inito’ ontworpen. De komende jaren zullen studenten bij de realisatie hiervan betrokken zijn. Een ander voorbeeld is een project van de 4e jaars studenten die een opdracht hebben uitgevoerd voor een engineersbureau op het terrein van scheepsbewegingen in de offshore. Ook voor een jachtbouwer zijn meerdere ontwerpen gemaakt. Onze studenten werken in de offshore, scheepbouw, jachtbouw, bij ontwerpbureaus, reparatiewerven en engineering bureaus. We bespreken met elkaar de mogelijkheden en gaan zo efficiënt mogelijk met de projecten en werkzaamheden om.”

Kun je iets vertellen over de leerlijnen?
“Uniek bij ons is dat een student ook één module of één leerlijn kan volgen. Het kostenmodel is per module opgebouwd, dit is echt uniek. Er is geen andere opleiding op dit niveau waar je deelcertificaten kunt behalen. Studenten kunnen dus geheel een eigen leertraject volgen conform hun eigen leerdoelen. De opdrachten laten we bij hun leerdoel aansluiten. Bij ons studeren studenten na hun mbo 4 opleiding en we hebben omscholers. Zij hebben al een hbo of wo diploma in een andere richting en kiezen alsnog voor de maritieme sector. De opleiding is in principe in 4 studiejaren te behalen. De ervaring leert dat studenten het vaak over meer jaren spreiden. Vanaf het derde studiejaar is het werken in de maritieme sector verplicht. Indien gewenst helpen wij met het vinden van een geschikte werkplek door ons uitgebreide netwerk voor de studenten open te stellen. Dit doen studenten overigens ook onderling.”

Welke onderwijsmethode wordt er gebruikt?
“Wij werken inmiddels al 4 jaar met de methode ‘blended learning’. Dit is een combinatie van digitaal en klassikaal onderwijs. In deze coronatijd werken we uitsluitend digitaal en ontbreekt het fysieke onderwijs. Juist de combinatie, digitaal en fysiek, werkt motiverend en biedt inhoudelijk meer kansen. Het samen doen, de sociale contacten en de gezelligheid missen we nu helaas, maar dit gaan we vanaf half augustus weer opstarten. Ook voor de ontwikkeling van vaardigheden is het persoonlijke en sociale contact onmisbaar. Doordat we ook varende studenten hebben is het uiteraard weer een voordeel dat ons onderwijs zo flexibel is dat het ook tijd- en plaats ongebonden gevolgd kan worden. Ideaal zou zijn als de balans online en offline onderwijs 50-50 is en dat de tentamens ook op afstand gehouden mogen worden. Door deze coronatijd doen we versneld nieuwe ervaringen op die we meenemen naar de toekomst. Excursies en praktijklessen zullen altijd een belangrijk onderdeel van de opleiding blijven en wij hopen dat we die weer volop in kunnen gaan plannen.”

De maritieme sector is een internationale sector.
Hoe is dit in de opleiding merkbaar? “Wij werken samen met onze masteropleiding waar studenten uit de hele wereld aan deelnemen. Ook besteden we aandacht aan verschillende culturen en aan internationale manieren van samenwerken. De voertaal in de opleiding is Nederlands maar ook de Engelse spreekvaardigheid wordt ondersteund.” Tot slot zegt Marieke School enthousiast: “Het is een dynamische opleiding waarin de student zijn of haar eigen ontwikkeling en tempo bepaalt. Erg leuk om te ervaren hoe iedere student dit op een eigen manier vormgeeft en tijdens de studie vaak al doorgroeit in zijn of haar carrière.”

Website: www.stc-mlu.com/nl