De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt onder andere toezicht op sanitair afvalwaterlozingen in zeehavens.

Hoewel in eerste instantie vooral relevant voor reders is de door ILT gepubliceerde factsheet mogelijk ook relevant voor verschillende NMT leden.

Lees: Sanitair afvalwater lozen in Nederlandse zeehavens
Lees: Discharge of sewage in Dutch ports