De Historische Scheepswerf Wolthuis wil een ontmoetingsplaats zijn voor een breed publiek.

Met dit doel wordt met ingang van vrijdag 24 juni, elke laatste vrijdag van de maand een z.g. “Schipperscafé” georganiseerd in het Bezoekerscentrum van de werf. Men wil hiermee o.a. een groep senioren bereiken, die er moeite mee hebben hun huis uit te komen. Het initiatief wordt ondersteund door de stichtingen POSO en Kwartier Zorg & Welzijn.

Een deel van de middag wordt ingevuld met een rondleiding over de werf, een film of een lezing. Verder kan men onderling gesprekken voeren of gezamenlijk activiteiten ondernemen. Alles met als doel, de sleur te doorbreken en iets te bieden waar men iedere maand weer naar uitkijkt. Iedereen is welkom, ook als men geen oud-schipper of oud-scheepsbouwer is.

De eerste bijeenkomst is op vrijdag 24 juni 2022 van 14:30 tot 17:00 uur.
De entree is gratis, inclusief een kop koffie of thee.
Nadere informatie en aanmelden: e-mail: info@historischescheepswerf.nl of
tel. 06 24964841 en 06 23459827.