De Pyxis Ocean is op zondag 10 maart aangekomen in de Amsterdamse haven. De techniek waar dit bijzondere vrachtschip gebruik van maakt, gaat terug naar het begin van de scheepvaart: wind in de zeilen om de wereldzeeën te bevaren. Deze zeilen zijn echter niet van textiel, maar van staal en glascomposiet. Ze zitten vol met meetapparatuur en draaien zichzelf in de beste positie ten opzichte van de wind. Dankzij deze denkende zeilen, gebruikt het schip minder brandstof en daarmee gaat de CO2-uitstoot met zo’n tien procent naar beneden.

Bron: Port of Amsterdam

Doelstellingen voor schone scheepvaart
Henri van der Weide, beleidsadviseur bij Port of Amsterdam en betrokken bij het programma Schone Scheepvaart: “Wij zijn heel blij met dit soort ontwikkelingen. Het verduurzamen van de scheepvaart is al jaren een speerpunt voor ons en draagt ook bij aan de doelstellingen van de International Maritime Organization (IMO) en de Europese Unie (EU). In onze Visie Schone Scheepvaart hebben we onze ambities, doelen en acties vastgelegd. We zetten in op drie pijlers: duurzame scheepvaart-brandstoffen, emissiereductie technologie, zoals de uitbreiding van walstroomfaciliteiten, en de derde pijler is het efficiënt afhandelen van de scheepvaart, door het plannings- en afhandelingsproces in de haven te optimaliseren. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad, de regio en aan de klimaatopgave van Parijs. Windondersteuning is, net als bijvoorbeeld solar panels en fuel cell technology, een techniek om schonere scheepvaart te realiseren.”

Hoe schoner hoe hoger de korting
De Amsterdamse haven is één van de grondleggers van de Environmental Ship Index (ESI). Schepen die bovenwettelijk presteren op emissie-vlak, dus meer doen dan vanuit de wet moet en daarmee schoner opereren, krijgen een hogere score op de index. Een hogere score op de ESI betekent een korting op het havengeld. Hoe hoger de score, hoe hoger de korting. Deze index wordt in ruim zestig havens wereldwijd toegepast.

De inzet op schonere brandstoffen in de scheepvaart en innovaties als dit soort zeilen, leidt tot aanpassingen van de ESI. De nieuwe versie ESI 2.0 leidt tot meer korting voor rederijen die investeren in de verduurzaming van hun vloot. Windondersteuning is één van de innovaties die een plek gaan krijgen in de index. ESI 2.0 gaat volgend jaar van start en zal volledig werken op 1 januari 2026.