Port of Amsterdam

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het opstellen van het Regioplan NZKG, welk gepresenteerd is in een webinar op 1 juli door gedeputeerde Edward Stigter. Dit plan geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de industrie in onze regio.
 
Het komende jaar willen we gaan gebruiken om gezamenlijk richting te gaan geven aan de uitvoering. Waar gaan we als regio op inzetten? Hoe kunnen we op een realistische en betaalbare manier verduurzamen? Hoe kunnen we door samenwerking synergie bereiken en de regio sterk positioneren? Wat vragen we hiervoor aan het Rijk? Belangrijke vragen die voor elk bedrijf, groot en klein, relevant zijn en waar het regioplan deels een antwoord op geeft.
 
Het Regioplan is een ‘levend document’, wat inhoudt dat het regelmatig bijgehouden wordt. De regioplannen van alle grote industriële clusters in Nederland zullen na de zomer worden aangeboden aan het Kabinet.
 
Het Regioplan NKZG zal te zijner tijd worden gedeeld op www.noordzeekanaalgebied.nl.