De Haven Oostende, Parkwind en GEOxyz hebben de bouw van een waterstofbunkerstation in de Haven van Oostende aangekondigd in het kader van het Europees project ISHY.

Dit waterstofbunkerstation, dat gebouwd en geëxploiteerd zal worden door Parkwind, zal gebruikt worden om schepen te voorzien van milieuvriendelijke waterstof waarbij er geen uitstoot is. Het bunkerstation wordt geplaatst aan de voormalige Foxtrotsite. In een eerste fase zullen hierdoor vier schepen per dag kunnen bevoorraad worden met waterstof.

Het gaat hier in de eerste plaats om schepen die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan windturbineparken, de zogenaamde crew transfer vessels of CTV’s. GEOxyz bouwt momenteel een dergelijke CTV om zodat deze deels kan varen op waterstof. Volgens Dirk Declerck, CEO van de Haven van Oostende is een belangrijke stap in het kader van energietransitie. ,,We verankeren hiermee verder GEOxyz dat vorig jaar nog een concessieovereenkomst tekende in Haven Oostende en Parkwind, een toonaangevende speler op het vlak van hernieuwbare energie’’, zegt Declerck. ,,Dit past perfect in onze strategie om duurzame maritieme groeimarkten een plaats te geven in onze haven.’’
De bouwvergunningsaanvraag wordt ondertussen ingediend en er wordt verwacht dat tegen eind 2023 dit bunkerstation operationeel zal zijn. De start van de bouwfase is voorzien voor begin volgend jaar.