IRO is Supporting Partner geworden van platform Recharge Earth. Dit initiatief van Rotterdam Ahoy brengt relevante partijen op het gebied van energievoorziening en energietransitie samen, zodat de dialoog verder op gang komt en met als uiteindelijk doel gecoördineerd actie ondernemen.

Van klimaatdoelstelling naar resultaat
Energietransitie is een belangrijk thema. Niet alleen voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en dienstverleners, maar voor de maatschappij als geheel. De ambities en doelstellingen zijn bepaald, maar ze moeten nog wel vorm krijgen. De vraag is hoe? Hoe behalen we (inter)nationale klimaatdoelstellingen? En hoe benutten we de economische kansen die ermee gepaard gaan?

Reduce – renew – rethink
Om die vragen te beantwoorden, ontwikkelt Rotterdam Ahoy het platform Recharge Earth. Recharge Earth richt zich op samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle groepen die een rol spelen in de energietransitie: overheden, bedrijven, kenniscentra, dienstverleners en non-profit.

Sander Vergroesen, IRO directeur: ‘De achterban van IRO is nauw betrokken bij de energietransitie. Door middel van het innovatieve karakter van de offshore energie sector dragen onze leden actief bij aan de noodzakelijke verandering in de toekomst van de energievoorziening. Als IRO faciliteren wij het platform waar samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen en zorgen wij voor internationale zichtbaarheid van onze sector. Wij ondersteunen het initiatief Recharge Earth dan ook van harte. Alleen samen komen wij verder in deze belangrijke transitie.’

Meer informatie over Recharge Earth: https://www.recharge-earth.com