Damen Shipyards Group heeft voor het 9e jaar op rij zijn Corporate Social Responsibility-rapport gepubliceerd. Hierin bericht het wereldwijd toonaangevende familiebedrijf op het gebied van scheepsbouw en andere maritieme oplossingen over de uitdagingen, ontwikkelingen en resultaten ten aanzien van verduurzaming en sociaal beleid. Het onderstreept de strategie van Damen om uit te groeien tot wereldmarktleider op het gebied van duurzaamheid in de scheepsbouw; dit in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Vanzelfsprekend heeft de oorlog in Oekraïne in 2022 grote impact gehad op Damen, met name op onze collega’s in Cherson en Mykolayiv. Terugkijkend op het afgelopen jaar, zijn onze gedachten en steun bij hen en blijven we hopen dat 2023 betere omstandigheden zal brengen voor alle betrokkenen.

Helaas zijn we ook in 2022 geconfronteerd met ongevallen binnen onze Groep. Deze incidenten versterken het belang van veiligheid als topprioriteit voor iedereen binnen onze organisatie. We leren van deze gebeurtenissen en hebben onze veiligheidsprotocollen versterkt om het welzijn van onze medewerkers en partners te waarborgen.

Integratie in bedrijfsstrategie
Belangrijke ontwikkeling afgelopen jaar is dat Damen haar duurzaamheidsbeleid met succes geïntegreerd heeft in de algemene bedrijfsstrategie van het bedrijf. Dit werd bereikt door middel van het opzetten van een Damen 5-jarenplan, waar meer dan honderd medewerkers aan deelgenomen hebben. Door de integratie is een nog betere basis gelegd om duurzaamheid in alle plannen en besluiten te verankeren.

Naast het vernieuwde duurzaamheidsbeleid zijn in 2022 nog drie belangrijke beleidsdocumenten van kracht geworden binnen de Damen Shipyards Group. Het gaat om de Modern Slavery Statement, de Human Rights Policy en de Diversity, Equity & Inclusion Policy.

EU-richtlijn duurzaam ondernemen
Damen volgt proactief de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van internationale duurzaamheidskaders, waaronder de onlangs aangenomen EU-richtlijn inzake duurzaam ondernemen (CSRD). Damen erkent het belang van transparantie en verantwoording. Om aan deze vereisten te voldoen, heeft Damen samengewerkt met andere Nederlandse partners in de maritieme industrie om ervaringen te delen en de standaard te begrijpen.

Wat betreft concrete resultaten, springt de oplevering aan de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland van ‘s werelds eerste, volwaardige full-electric havensleepboot ‘Sparky’, in het oog. Deze RSD-E Tug 2513 werd meteen tot ‘Tug of the Year’ gekozen bij de International Tug & Salvage Awards 2022 én kwam op de Best Inventions List van TIME Magazine. Over de gehele breedte van ons productaanbod werd gewerkt aan verduurzaming, onder andere door R&D-projecten op het gebied van methanol als brandstof, de capaciteit van batterijen en alternatieve energieopslagsystemen aan boord. Ook de order voor twee schepen van de door Damen ontwikkelde nieuwe generatie – mede door waterstof aangedreven – ‘service operation vessels’, mag in dit kader niet onvermeld blijven.

Reisbewegingen
Andere ontwikkelingen die noemenswaardig zijn, betreffen de stijging van de man-vrouw verhouding onder alle managers naar 20-80 (overall: 13-87) en het terugdringen van de uitstoot als gevolg van reisbewegingen ten opzichte van pré-corona niveaus door in te zetten op videocalls en het op afstand uitvoeren van garantie- en onderhoudswerkzaamheden met behulp van technologische toepassingen als smart glasses.

Tenslotte is Damen in 2022 een proces gestart om haar 2.000 belangrijkste leveranciers te beoordelen op het gebied van hun ESG (Environmental, Social en Governance) prestaties. Afgelopen jaar zijn daarin 332 leveranciers beoordeeld. Naar verwachting worden de assessments dit jaar afgerond.

Het Corporate Social Responsibility-report 2022 en meer informatie over Damens inzet voor duurzaamheid is te vinden op: damen.com/about/sustainability.