De West Mira was één van de eerste hybride boorplatforms ter wereld. (archief Jan van de Nes)

Het Duitse olie- en gasbedrijf Wintershall Dea heeft het niet meegezeten met de boring van een aantal productie- en waterinjectieputten op het Noorse Nova-olieveld.

Nadat het boorplatform West-Mira begonnen was met de boringen knapte een lierkabel tijdens het plaatsen van de christmas trees (de koppelstukken) op de zeebodem. Het koppelstuk zonk 368 meter onder het waterniveau naar de zeebodem, waardoor de boorwerkzaamheden tot stilstand kwamen. Wintershall Dea beëindigde daarna de aanneemovereenkomst en huurde de Scarabeo 8 van Saipem in om de boringen te voltooien. De Scarabeo 8 zal drie productieputten en drie waterinjectieputten boren via twee onderzeese toegangen. Het Nova-veld kan in de tweede helft van 2022 met de productie beginnen. Eenmaal in bedrijf zal dit het vierde onderzeese veld in productie zijn voor het bedrijf.
Nova is een verbinding met het nabijgelegen Gjøa-platform dat waterinjectie en gas, alsmede de andere koolwaterstoffen zal ontvangen. Gjøa wordt geëlektrificeerd met stroom vanaf de wal en zal ook elektriciteit leveren aan Nova. Het veld ligt in de Noorse Noordzee, zo’n 120 kilometer ten noordwesten van Bergen en 17 kilometer ten zuidwesten van Gjøa.