Schrijer, toen nog als burgemeester, bij de opening van het BLN-kantoor met Kortenhorst op de kade in Zwijndrecht.

Belangenverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) werken vanaf 1 februari 2020 samen als één organisatie voor de binnenvaart. Daarmee komt een einde aan een lange reis en begint een nieuwe.

Ellen Lengkeek

Voor de zomer besluiten de ledenvergaderingen hoe de structuur van de vereniging er definitief uitziet. De beslissing voor samengaan komt mede na een onderzoek van een adviesbureau en is op de maritieme beurs Europoort bekendgemaakt door BLN-voorman Dominic Schrijer.
Samengaan is vanzelfsprekend omdat beide organisaties op veel dossiers al samenwerken en kennis delen. Beide nemen zij deel in belangenorganisaties, voeren ze overleg met het Binnenhof in Den Haag en zijn ze binnen Europese commissies actief voor de binnenvaartsector.

Moeizaam proces
De weg naar een definitief samengaan was echter allesbehalve vanzelfsprekend en een gevoelig proces. Dat constateerde ook minister Melanie Schultz al. Zij drong tien jaar geleden aan op meer samenwerking tussen de branches in de binnenvaart. ,,Omdat een eenduidige branchevertegenwoordiging meerwaarde heeft voor de concurrentiepositie en de slagkracht van de binnenvaart’’, zei ze toen. ,,Binnenschippers staan door meer samenwerking sterker tegenover verladers en bevrachters.’’ Maar ook zei ze: ,,De ervaring leert dat samenwerken in de binnenvaart een moeizaam proces is.” Waarvan akte.
Ook de branches moesten de handen ineen slaan, oordeelde Schultz. Binnenvaart is op dat moment in tal van verenigingen en clubs vertegenwoordigd. De toenmalige minister van Verkeer omarmde het idee van binnenvaart-ambassadeur Arie Verberk voor het samenstellen van een zogeheten Transitiecomité. Die komt er onder leiding van Arie Kraaijeveld. Hij wordt officieel voorzitter van het Transitiecomité Binnenvaart en gaat regelmatig op de koffie bij binnenvaartondernemers en het Binnenhof. Net als het wegvervoer met Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil hij toe naar één koepelorganisatie voor binnenvaart. ,,Eén grote organisatie, met verschillen achter de voordeur’’, omschrijft hij zijn ideaalbeeld.

Emoties
De vorming van een grote binnenvaartclub gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Sterker, bestuurders vallen bij bosjes, emoties lopen hoog op, er vallen achter gesloten deuren harde woorden en Kraaijeveld maakt zich niet bepaald geliefd door soms als een ‘olifant door de porseleinen scheepskast’ te lopen.
,,Het CBRB amputeert zichzelf!’’, roept hij als de kennisorganisatie zes jaar geleden besluit om niet meer deel te nemen aan het fusieproces. De besturen van BBU, Koninklijke Schuttevaer en de CBRB ledengroep Varende Ondernemers zeggen de beslissing van het CBRB te betreuren. Deze partijen spraken zich destijds al wel officieel uit voor een grote BLN-club. En ook Schultz staat met haar mond vol tanden in de Tweede Kamer. Let wel: vereniging CBRB is een gerenommeerde club die vandaag de dag negentig jaar bestaat en werkt vanaf 1 oktober 1929. Die laat zich niet zomaar de les lezen.

Feit is dat beide grote organisaties nu wel officieel samengaan, volgens de laatste plannen, in 2020.

Het is een mijlpaal in de geschiedenis: het samengaan van BLN Schuttevaer en het CBRB. Het CBRB is een gerenommeerde ‘oude’ heer van 90 jaar oud. De vorming van het ‘jeugdige’ Koninklijke BLN Schuttevaer ging in grote stappen als volgt:

Sinds 2008 ondergaat ook de binnenvaartsector de gevolgen van de economische crisis. De crisis, versterkt door een overcapaciteit in laadvermogen, is een risico voor de continuïteit van de sector. In 2009 roept de sector, ondersteund door het ministerie, het Crisisberaad in het leven.

Voorjaar 2010 wordt Arie Verberk aangesteld als binnenvaartambassadeur door ministers Eurlings en Van der Hoeven. Verberk gaat om tafel met de sector, banken en overheid om de crisis het hoofd te bieden. Ook moet hij voor de lange termijn maatregelen treffen voor de binnenvaart zodat deze in de toekomst beter bestand is tegen marktverstoringen.

September 2010 komt Verberk met advies. Hij spreekt met banken af dat van klant tot klant wordt bekeken hoe het crisisleed voor schippers kan worden verzacht. Het ontbreekt de sector aan professionaliteit en samenwerking waardoor het extra gevoelig is voor conjuncturele schommelingen. Er moet meer structuur komen.

Maart 2011 wordt Arie Kraaijeveld door minister Schultz benoemd tot voorzitter van het Transitiecomité Binnenvaart. Ook zitting nemen de vicevoorzitter van de Koninklijke Schuttevaer, voorzitters van Kantoor Binnenvaart en CBRB. Maart 2012 is het transitiecomité een jaar actief. De binnenvaart vraagt zich af wat de stand van zaken is. Het comité krijgt een adviesstuk aangeboden van werkgroep De Korte. Hierin wordt een nieuwe brede binnenvaartorganisatie beschreven, met leden en een kantoor.

November 2012 stapt Pieter Struijs op als voorzitter CBRB. ,,Varende Ondernemers hebben hoge verwachtingen over de voortgang van de transitie, maar ons huiswerk was nog niet klaar’’, verklaarde hij onder meer. En ook: ,,Zo tussen twee vuren werd het een beetje lastig.’’

In mei 2013 ontstaat ruzie. Het CBRB stapt uit het Transitiecomité. Tot woede van een aantal leden van de groep Varende Ondernemers binnen het CBRB. Tweehonderd schippers willen mee naar de nieuwe club. Robert Tieman stapt per 1 juli op als algemeen directeur bij het CBRB. ,,Het vertrouwen in elkaar is teveel aangetast’’, zegt hij. ,,Voorzitter Kraaijeveld wordt niet meer vertrouwd.’’
Arie Kraaijeveld reageert: ,,Het CBRB amputeert zichzelf door deze richting te kiezen. Maar het goede nieuws is dat het transitieproces nu versnelt. Ik werp mij af van persoonlijke kritiek. Ik heb zijn vertrek per brief vernomen. Ze hadden wel even kunnen bellen.’’ Tieman wordt opgevolgd door Robert Kasteel.

Eind mei 2013 ondertekenen Schuttevaersecretaris Marius van Dam, BBU-voorzitter Roland Kortenhorst en de voorzitter van de Ledengroep Varende Ondernemers (CBRB) Henry Wolthuis een intentieverklaring. Deze moet leiden tot de oprichting van een nieuwe binnenvaartorganisatie Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN). Het transitieproces onder leiding van Arie Kraaijeveld, is daarmee in een beslissende fase beland. Inmiddels is het CBRB definitief uit het transitieproces gestapt.

September 2013 wordt BLN formeel opgericht. Vertegenwoordigers namens Koninklijke Schuttevaer, de BBU en een groep varende ondernemers hebben de handtekening onder de oprichtingsacte gezet. Met de oprichting is ook het voorlopige bestuur en een nieuwe voorzitter van BLN benoemd dat twee jaar zal aanblijven. Het bestuur bestaat uit voorzitter Piet IJssels, vice-voorzitters Ype Dijkstra en Roland Kortenhorst. Nu BLN is opgericht stapt Arie Kraaijeveld officieel uit het proces. Afgesproken is dat Koninklijke Schuttevaer binnen BLN zelfstandig blijft en naast de eigen naam ook de naam BLN voert.

Februari 2014 Gebak en blokjes kaas. BLN komt voor het eerst feestelijk bijeen in Rotterdam. De opkomst is massaal. De feestvreugde tempert als Piet IJssels zich diezelfde maand terugtrekt als voorzitter van BLN. Er is onenigheid over de manier van besturen.

Maart 2014 Voorzitter Annemarie Jorritsma en vice-voorzitter Ype Dijkstra zeggen hun lidmaatschap van het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer met onmiddellijke ingang op. In een verklaring hekelen zij de ‘ondemocratische’ lijn die werd gekozen tijdens een recent overleg van afdelingsvoorzitters. Hun geloof in de vorming van BLN als een sterke, branchebrede binnenvaartvertegenwoordiging is weg. De overgebleven hoofdbestuursleden zetten versterkt in op de dialoog omtrent toetreding tot BLN.

April 2016 De Binnenvaart Hotspot Rotterdam opent met een housewarming aan het Vasteland. Het is er volle bak tijdens de feestelijke opening van het nieuwe CBRB-hoofdkantoor. Met speeches, een toast, rondleidingen, trots en gezelligheid neemt het CBRB officieel zijn nieuwe thuisplek feestelijk in gebruik samen met ruim tweehonderd gasten.

In het gebouw zijn ook het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart, IVR, EBU, Bureau Telematica Binnenvaart, Binnenvaart Netwerk Diensten en het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart te vinden. Directeur Robert Kasteel is een blij man. ,,Ik ben blij dat we alle instanties bij elkaar hebben kunnen houden. BLN Schuttevaer heeft voor huisvesting in Zwijndrecht gekozen maar laten we nu vooral vooruit kijken en bezig blijven met de belangrijke onderwerpen voor de binnenvaartbranche in brede zin’’, sprak hij. Februari 2020 Waarvan opnieuw akte. Volgend jaar met de hele club.