Beschikken over fonkelnieuwe Damen (hybride) sleepboot via aantrekkelijke leaseconstructie

Hoe betalen we de vergroening? Die vraag stond centraal in één van de programmablokken van het digitale Maritime Platform event. De markt kent inmiddels diverse initiatieven die scheepsfinanciering van duurzame schepen een stuk bereikbaarder maakt. Denk aan subsidieregelingen, het terug leasen van maritiem materieel maar ook de initiatieven die Damen Ship Lease, onderdeel van de Financial Services divisie van Damen Shipyards Group, ontplooit. Aan tafel zit Martin van Eyk, Manager Specialized Finance en verantwoordelijk voor Damen Ship Lease: “Jaarlijks helpen we tientallen ondernemers met onze financieringsmogelijkheden.”

Door Jeanine Kwakernaak

Damen Ship Lease, de naam zegt het al, houdt zich bezig met leaseconstructies waarbij het schip in eigendom blijft van Damen, terwijl de gebruiker het schip kan leasen. Het fonds wordt vanuit Damen Financial Services beheerd en wordt gefinancierd door banken, obligatiehouders en familiekapitaal. Naast lease, houdt Financial Services van Damen zich ook bezig met o.a. exportfinanciering. Maar wat zit er nu eigenlijk achter die problematiek in scheepsfinanciering? Waarom staan banken bijvoorbeeld vaak niet te springen om scheepseigenaren te helpen nieuwe (duurzame) schepen aan te kopen? Van Eyk: “De maritieme sector heeft niet altijd de wind mee gehad, kijk bijvoorbeeld naar short sea shipping in het afgelopen decennium. Ook de offshore industrie heeft te maken met een grote volatiliteit waardoor banken terughoudend zijn geworden. In die zin hebben we als maritieme sector niet altijd een positief track record bij banken opgebouwd. Wat ook meespeelt is de toegenomen compliance en regelgeving vanuit banken en hun stakeholders, wat financieringstrajecten ingewikkeld en daarmee duur en lastig maakt voor scheepseigenaren. Tenslotte heeft de scheepvaart ook minder aan de weg getimmerd als het gaat om de beeldvorming rondom duurzaamheid. Dit in tegenstelling tot allerlei andere sectoren.”

Damen E-tug via leaseconstructie
Van Eyk: “Mede vanwege bovenstaande en zeker voor schepen met een relatief lage aanschafwaarde (tot 10 miljoen euro) is het moeilijker voor potentiële scheepseigenaren om de financiering rond te krijgen. Met onze leaseconstructies richten wij ons juist op die categorie, de aanschafwaarde van ongeveer 2 tot 10 miljoen. We bieden vooral gestandaardiseerde, duurzame, toekomstbestendige Damen schepen via leaseconstructies aan. Werkboten en bijvoorbeeld sleepboten, eventueel in hybride of elektrische variant. Schepen die duurzaam zijn en een lange beoogde levensduur hebben. Dit is belangrijk zodat het schip eventueel ook eenvoudig door een andere exploitant gebruikt kan worden in geval van een non-performing klant. Momenteel kijken we ook of we onze leasemogelijkheden kunnen uitbreiden naar schepen met een hogere aanschafwaarde zoals hybride of elektrische ferries.”

Ship-as-a-Service
Van Eyk: “Ondernemers lopen tegen investeringsproblematiek (CAPEX) aan, zeker bij verduurzaming van hun vloot. Bij duurzame, toekomstbestendige schepen die zijn uitgerust volgens de laatste standaarden, en laagste emissie uitstoot, is de CAPEX vaak hoog waardoor investeringen in verduurzaming van schepen uitgesteld worden. Met de Damen lease oplossingen wordt het investeringsprobleem omgezet in een oplossing voor Damen klanten middels betaling investering (CAPEX) via vaste lease kosten (OPEX). Damen klanten kunnen het schip gebruiken, dus ship-as-a-service, en tegelijkertijd rendement/vermogen opbouwen met het schip. Hiermee wordt de verduurzaming van de vloot/schepen mogelijk gemaakt voor Damen klanten.”

Van Eyk vervolgt: “De leaseconstructie loopt veelal niet de gehele levensduur van het schip. Vaak herfinanciert een klant na een aantal jaren het schip, o.a. via het reeds opgebouwde vermogen. In die zin zou je de leaseconstructie in de eerste gebruiksjaren ook een overbruggingsfinanciering kunnen noemen, die groei en/of vernieuwing of verduurzaming van de vloot mogelijk maakt.”

Scheepsfinanciering met een duidelijke visie
Damen Shipyards Group is al meer dan tien jaar bezig met scheepsfinanciering binnen handbereik krijgen van klanten. Sinds april dit jaar gebeurt dat met een versterkt team en dito visie vanuit de nieuw opgerichte divisie Damen Financial Services. Doel daarachter is om eenvoudiger externe financiers aan te trekken die willen investeren in de beschikbare fondsen. De drie Damen pijlers, Sustainability, Standardization en Digitalization zijn daarin key. Kijk voor meer informatie op www.damen.com.