We zagen de Hydrocat 48 al eerder in de krant, het eerste op waterstof varende schip dat bemanningen naar offshore windparken vervoert. De haven van IJmuiden heeft de eerste waterstofbunkervergunning verleend aan Windcat Workboats, om dit vaartuig met waterstof te bunkeren.
Het bunkeren van waterstof voor schepen is een belangrijke ontwikkeling voor de verduurzaming van de havens van IJmuiden en Amsterdam en de scheepvaart. Varen op waterstof draagt bij aan de ambitie van de provincie Noord-Holland om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Windcat Workboats heeft de ambitie om in de toekomst meer waterstof aangedreven schepen in de vaart te nemen.
De Noordzee wordt gezien als een belangrijke locatie voor de aanvoer van duurzame energie. Vanuit het Noordzeekanaalgebied zal een groot deel van de geplande 21 GW wind op zee voor 2030 worden gerealiseerd en onderhouden. Daarom zijn investeringen gepland om de infrastructuur geschikt te maken voor productie, installatie en onderhoud van windparken. Nu de schepen die richting windparken gaan op waterstof kunnen bunkeren, wordt het werken aan deze transitie zo schoon mogelijk gemaakt.