Port of Amsterdam

Period: maandag, 15 juni, 2020 – 06:00 tot donderdag, 18 juni, 2020 – 21:00
Area: Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, maakt het volgende bekend:
Vanaf 15 juni tot ca. 18 juni 2020 wordt in opdracht van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Amsterdam tijdens daglicht uren, baggerwerkzaamheden uitgevoerd t.h.v. de Coentunnel. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de zg. Water Injection Dredger ‘Jetsed’. De lokale verkeersbegeleiding wordt verzorgd vanaf het vaartuig ‘ODV-1’, door gekwalificeerde VTS-operators.

Ten behoeve van grote scheepvaart kan de Jetsed, op verzoek ruimte maken.  Deze werkzaamheden dienen zonder hinderlijke waterbewegingen gepasseerd te worden.

De ‘Jetset’en ODV-1 melden zich en luisteren uit op het betreffende VTS blokkanaal, VHF-04.
De werkzaamheden duren zo kort als mogelijk of zo lang als noodzakelijk.
 
Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op telefoonnummer +31(0)20-5234692.
 

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester,
 
J.H.M. Mateyo