Foto: Port of Rotterdam

Bescherming
Minister Mark Harbers: ‘Havenbedrijf Rotterdam werkt met een nieuw gesloten logistiek systeem voor alle containers uit Latijns-Amerika. Daarmee is de Rotterdamse haven beter beschermd tegen fraude, diefstal en ondermijning. Deze publiek-privaat samenwerking in ketenbreed verband is uniek!’

———


Vietnamese visite
Verkeersleider Rolph van Rijkswaterstaat ontving een groep loodsen uit Vietnam in Dordrecht. ‘Ze waren op training in Nederland en wilden natuurlijk even op onze Regionale Verkeerscentrale #Dordrecht komen kijken.’@Rijkswaterstaat

——–


Foto: Erik Jansen

Regeerakkoord
Annet Koster: KVNR Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders: Binnen de redersvereniging @zeevaart zien we best wel wat goede punten staan in het #regeerakkoord. En we zijn vol vertrouwen dat wat er nu niet instaat, in de nabije toekomst wordt uitgewerkt.

———


Foto: Futureland

Portlandis
Op 6 juni vond de sleuteloverdracht plaats van Portlandis, het havenervaringscentrum en opvolger van FutureLand op de Maasvlakte. @PortofRotterdam

———


Foto: Rijkswaterstaat

Megapompen
Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) heeft in mei zes megapompen geplaatst op @deafsluitdijk. De Afsluitdijk is een van de grootste gemalen van Europa.

———

Dierennieuws
Rijkswaterstaat en Wageningen Marine Research (WMR) hebben de pilot met het walviskadaver op Rottumerplaat afgerond. Onderzoekers van WMR volgden twee jaar lang het afbraakproces en de invloed ervan op bodem en biodiversiteit. De jonge dwergvinvis strandde in november 2020 aan de westkant van Rottumerplaat. Naast te verwachten soorten als stront- en mestvliegen eromheen is ook een groot aantal kevers aangetroffen. In totaal zijn er 129 verschillende keversoorten gevonden, waarvan er 74 nog niet eerder voor het eiland waren beschreven.

Ook een bijzondere vondst op #Rottumeroog! Vogelwachters troffen hier een Kortsnuitzeepaard van liefst 7 centimeter aan! Zulke grote zeepaarden worden hooguit een tiental keer per jaar in Nederland gezien. Helaas was deze overleden.