De provincie Noord-Holland heeft op vrijdag 4 december 2020 de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis en de naastgelegen Wilhelminabrug en Beatrixbrug officieel afgerond. Het gerenoveerde sluizencomplex ligt in het centrum van Zaandam. Het is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid voor de scheepvaart van de bedrijven aan de Zaan. Daarnaast is het een belangrijke verbinding tussen Oost- en West-Zaandam. Met de renovatie is de Wilhelminasluis weer klaar voor de komende decennia.
 
Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid): “Het Zaanse sluizencomplex kan er zeker weer 100 jaar tegen. Dat de werkzaamheden midden in het centrum van Zaandam zijn uitgevoerd maakt het project extra bijzonder en ik ben trots op het resultaat. We zijn jaren bezig geweest en er was veel geduld nodig van de omgeving. Daarom wil ik alle inwoners van Zaandam, de direct omwonenden en de (vaar)weggebruikers, bedanken voor het begrip dat zij hebben getoond”.
 
Renovatie
De renovatie was nodig omdat de Wilhelminasluis na ruim100 jaar gebruik, verouderd was qua afmetingen en in een slechte bouwkundige- en technische staat. Projectleider van de provincie Noord-Holland, Ronald Visser: “Het was zeker niet altijd een makkelijk project. Zo’n oude sluis herbergt vaak technische uitdagingen, die je pas tegen komt als je aan het werk bent.” Bij de renovatie is de komsluis vervangen door een nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Door de moderne rechte vorm verloopt het schutproces nu sneller en veel efficiënter. Ook de naastgelegen Beatrix- en Wilhelminabrug zijn vernieuwd en de openbare ruimte langs het sluizencomplex is opnieuw ingericht.
 
Dank aan omgeving
De provincie Noord-Holland had de omgeving graag persoonlijk bedankt. Vanwege de huidige Coronamaatregelen is een feestelijke opening voor de omgeving jammer genoeg niet mogelijk. Als alternatief heeft de provincie samen met aannemer Heijmens een Social Sofa aangeboden aan alle inwoners van Zaandam. Deze buitenbank heeft een ontwerp van de Wilhelminasluis in mozaïek en staat bij het Zaantheater. Op 4 december hebben de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Heijmans de Social Sofa en plaquette van het sluizencomplex officieel onthuld.
 
Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma Vaart in de Zaan! Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter bereikbaar voor de binnenvaartschepen van de toekomst. De provincie Noord-Holland zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio.
 
Meer informatie
Met vragen over werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 – 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Voor informatie over het project Wilhelminasluis: Facebook @WilhelminasluisZaandam) en via www.noord-holland.nl/wilhelminasluis.
 
 
Ter gelegenheid van de afronding van de Wilhelminasluis is er een filmpje gemaakt waarin  gedeputeerde Olthof spreekt over de werkzaamheden aan de sluis.