MENENS (Methanol als Energiestap Naar een Emissieloze Nederlandse Scheepvaart) ontvangt een subsidie van 24 miljoen uit het R&D Mobiliteitsfonds van RVO. Dit project is ingediend door een consortium van 22 partijen uit de Nederlandse maritieme sector in de volle breedte. Vanuit de Zero Emission Dredging Hub (ZED Hub) zijn Boskalis, Van Oord, Damen, IHC en Deal Drecht Cities aangesloten bij dit consortium.

Bron: Drecht Deal Cities.

Uitstootvrije scheepvaart
Varen op methanol maakt een grote CO2-reductie mogelijk. Methanol wordt in de internationale maritieme sector gezien als één van de meest haalbare brandstoffen voor grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn. De 22 partners in dit project vertegenwoordigen de Nederlandse maritieme sector in de volle breedte, van reder tot ontwerper en van scheepsbouwer tot (specialistische) toeleverancier. De partners willen gezamenlijk de route naar uitstootvrije scheepvaart versnellen door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen, op basis van methanol.

MENENS
In het MENENS project wordt rekening gehouden met de grote variatie aan (toekomstige) schepen. Dit door validatie van nieuwe motortechnologie in fieldlabs (omgebouwde schepen op methanol) en door rekening te houden met zogenoemde ‘future use cases’: van jachtbouw tot offshore werkschepen en van binnenvaart tot hoge vermogen baggerschepen. Om voor het brede pallet aan schepen duurzame aandrijf- en energiesystemen te ontwikkelen is een hoge mate van flexibiliteit omtrent systeem-, ontwerp- en technologiekeuzes nodig. Het project resulteert in direct toepasbare kennis op het vlak van motorprestaties van verschillende verbrandingssystemen, brandstofcellen, en mechanische, elektrische en hybride aandrijf- en energiesystemen bij de zo typerende dynamische belastingen in de maritieme sector.

Innovatie Roadmap Zero Emission Dredging
ZED Hub is aangesloten bij het MENENS consortium vanuit de baggersector. Met de subsidie gaan zij aan de slag met het ontwikkelen, simuleren, testen en valideren van (hybride) energie- en aandrijfsystemen op basis van groene methanol en andere duurzame energiebronnen. Om de ambitieuze doelen en resultaten van het project te halen, investeren de bedrijven zelf ook sterk in de ontwikkelingen binnen het project. Business Developer Arjen de Jong: ‘Het MENENS project is onderdeel van de Innovatie Roadmap Zero Emission Dredging, welke toewerkt naar emissieloos baggeren in 2030. De innovatie roadmap bestaat uit projecten op het gebied van technologie, regulering en economie. Dit technologisch hoogstaande project draagt bij aan het oplossen van specifieke vraagstukken in de baggersector.’

Lees hier meer over de Innovatie Roadmaps.