De gemoederen blijven oplopen in de containerwereld. Terwijl grote partijen als Maersk winsten aftikken van meer dan 20 miljard, en daar dit jaar zelfs bovenuit zullen komen, blijven de containerprijzen torenhoog. Tot woede van veel partijen, zoals de Europese expediteurs.

Door Ellen Lengkeek

In een recent webinar van Nieuwsblad Transport kwamen de pijnpunten wederom aan de orde: prijsstijging en congestie in de havens waarbij containerschepen moeten wachten om hun lading kwijt te kunnen.
De tarieven zorgen voor de meeste woede. Expediteurs willen nu dat de Europese Commissie in Brussel een onderzoek start naar grote rederijen; op verdenking van het maken van verboden prijsafspraken en kartelvorming juist in deze tijd waarin het containervervoer verstoord is. Het gaat, zo zeggen zij, al bijna twee jaar om woekerprijzen die de containermarkt verlammen en grote financiële schades veroorzaken.

Rotterdam
Intussen meldt Rotterdam zich te hebben hersteld van de mindere cijfers als gevolg van de coronapandemie vorig jaar. De overslag van containers bereikte zelfs een record van 15,3 miljoen stuks en de totale overslag van goederen lag weer op het niveau van drie jaar geleden. Dat mag bijzonder heten aangezien er dus ook sprake was van opeenhopingen van zeeschepen in de wacht voordat ze de haven konden binnenlopen en containers op de kades in afwachting van verder transport. Er kwamen volgens haventopman Castelein weliswaar minder containerreuzen naar Rotterdam, maar die namen wel 20 procent meer containers mee voor verder transport naar het Europese achterland.
Ook daar was de pandemie debet aan: mensen besteedden veel meer geld aan de aanschaf van goederen online.

Vrijwel alle goederensoorten vertoonden een plus ten opzichte van vorig jaar. Ook ijzererts, kolen en LNG werden meer aangevoerd. Specifiek voor het containervervoer is de verwachting dat de logistiek ook in 2022 nog lange tijd last houdt van verstoringen, maar dat de concurrentiepositie van Rotterdam gunstig is. Voor wat betreft de energietransitie zijn cruciale stappen te verwachten op het gebied van de aanleg van infrastructuur voor CO2-transport en opslag, infrastructuur voor waterstof, en de productie van waterstof en biobrandstoffen.