Het tweede kwartaal van NMT’s Economische Barometer geeft een gemixt beeld van over hoe de vlag erbij hangt in de Nederlandse maritieme industrie. Meer bedrijven geven aan hun omzet/afzet het afgelopen kwartaal te hebben zien stijgen. Dat geldt ook voor de orderportefeuille. Aan de andere kant wordt aangegeven dat de winstgevendheid is gedaald. De marges staan duidelijk onder druk. En er zijn nog steeds veel productiebelemmeringen zoals een tekort aan materiaal en personeel.

Lees hier de uitgave.