De haven van Werkendam is goed voor 11 procent van de werkgelegenheid in het Land van Heusden en Altena.

Natuurlijk had die nieuwe haven in Werkendam er allang moeten liggen. ,,Maar dan moet je wel de plek en het geld hebben én het tij mee hebben’’, weet wethouder Matthijs van Oosten. ,,Gelukkig lijkt de tijd voor de aanleg van een nieuwe haven nu meer rijp dan ooit’’, signaleren hij en Karin Struijk.

Claudia Langendoen

Wat de aanleg na eerdere mislukte pogingen in de afgelopen jaren nu aanzienlijk kansrijker maakt? ,,We hebben de krachten kunnen bundelen en de minister een integraal plan kunnen voorleggen dat veel breder is dan havenontwikkeling alleen. Die situatie hebben we nog niet eerder gehad, en maakt het plan nu écht kansrijk’’, verduidelijkt Van Oosten.

Hij doelt op de brede samenwerking die is gevonden. De plannen voor de aanleg van de nieuwe haven staan namelijk niet meer op zich. Er is een onderzoeksproject opgestart, waarin de gemeente Altena en Werkendam Maritime Industries samen optrekken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het Waterschap Rivierenland. Daarin worden naast maritieme aspecten als uitbreiding van de haven, aanleg van een nieuwe haven en aanleg van bijvoorbeeld overnachtingsplekken voor de binnenvaart, ook onderwerpen als waterveiligheid (denk aan rivierverruiming en dijkversterking), natuurwaarden en mogelijkheden voor recreatie onderzocht.
Met elkaar wordt gekeken wat waar mogelijk is en wie welke kosten voor zijn rekening neemt. Dit zogeheten MIRT-onderzoek is aangewezen als pilot op het gebied van integraal management. Van Oosten: ,,Er ligt nu een prachtig plan, alles past in elkaar.’’ ,,Het is zo mooi, zoals het nu gaat,’’ zegt Struijk. ,,De sfeer is onderling positief, alle neuzen staan dezelfde kant op.’’
In juni 2021 moeten alle vragen rond het onderzoek beantwoord zijn. En nee, natuurlijk ligt die nieuwe haven er dan niet binnen enkele jaren. Van Oosten: ,,Er zijn zoveel partijen en mensen mee gemoeid, zoiets kost tijd.’’ Juist dat maakt het lastig, want zoveel tijd is er niet meer. Van Oosten: ,,Generatie op generatie zijn in Werkendam binnenvaart- en waterbouwbedrijven gevestigd. Dat moeten we behouden, dáár is het ons allemaal om te doen. Want onze angst is groot dat die keten, als we niets doen, uiteindelijk wordt verbroken.’’