LINKS: Annet Koster krijgt de onderscheiding op een feestelijke bijeenkomst op maandag 11 januari in het bijzijn van havenautoriteiten. De Stichting Havenman/vrouw van het Jaar bestaat uit een bestuur van vier voormalige leden van Havenpersclub Kyoto, zijnde onafhankelijke journalisten, de drie laatst gekozen Havenmannen, het laatst gekozen Jong Haventalent en sponsoren. (foto Erik Jansen)
RECHTS: Nieuw Jong Haventalent Jan van Dinther: ‘Niet alleen maar poetsen in de haven.’ (foto jong haventalent)

Annet Koster van de KVNR is gekozen tot Havenvrouw van het Jaar 2020. Ze heeft zich onder meer ingezet voor gestrande zeelieden vanwege de pandemie. Jan van Dinther is uitgeroepen tot het nieuwe Jong Haventalent van dit nieuwe jaar tijdens de traditionele Dag van de Haven.

Ellen Lengkeek

Annet Koster heeft negenendertig prominenten die haar voorgingen. Zij is de tweede vrouw in dit rijtje die de titel in de wacht sleept. Volgende week wordt de eretitel officieel bekrachtigd. Koster is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Aanleiding voor de onderscheiding is haar enorme inzet in het afgelopen jaar voor de reders en hun zeevarenden, die door de Covid-19-pandemie een uitermate moeilijk jaar achter de rug hebben.
De KVNR vertegenwoordigt ongeveer 140 rederijen in de zeevaart, die op hun schepen ongeveer 4500 Nederlandse zeevarenden hebben werken en nog eens ruim 22 duizend buitenlandse zeevarenden. Vanwege de coronacrisis hebben velen van hen maanden en weken vastgezeten op hun schip omdat bemanningswisselingen onmogelijk waren. Eenmaal aan land bleek het door reisrestricties en beperkingen van het vliegverkeer vaak ook weer uitgesloten om naar huis te reizen. Zo hebben ze familie lange tijd moeten missen en werd er ook veel uren overgewerkt.
,,Annet Koster heeft zich nationaal en internationaal ingespannen om aflossingen van bemanningen mogelijk te maken, onder meer door een afspraak tussen de KVNR en KLM om een luchtbrug voor zeevarenden op te zetten. Daarbij heeft zij bijgedragen aan het behoud van de positie van Rotterdam als grootste Europese ‘hub’ voor bemanningswisselingen en helpen voorkomen dat schepen daarvoor naar andere havens uitweken’’, aldus de KNVR.
Annet Koster is de veertigste havenprominent op rij die de sinds 1981 bestaande onderscheiding, destijds ingesteld door de voormalige Rotterdamse havenpersclub Kyoto, krijgt uitgereikt. Zij wordt de opvolger van Jan Valkier, ceo van rederij Anthony Veder, de nog fungerende Havenman van 2019

Jong haventalent
Tijdens de digitale Dag van de Haven in december is Jan van Dinther van Siemens uitgeroepen als het nieuwe Jong Haventalent van 2021. Hij neemt daarmee het stokje over van Koen Jellema die al sinds 2019 de titel mocht dragen en door corona langer aanbleef als boegbeeld voor jonge mensen in de haven. Volgens Van Dinther zou er in de haven niet alleen hard moeten worden gepoetst maar ook meer gepraat moeten worden. ,,Durven jonge mensen wel op te staan en brutaal te stellen dat iets anders kan en misschien wel anders moet?’’ Hij gaat de boer op om jongeren hiertoe aan te zetten. Van Dinther zet zich in voor de energietransitie naar schone energie en een duurzame haven.