De lancering van de Zero Emission Dredging Hub met van links naar rechts Frans Bosman (Damen), Sjon Kranendonk (Van Oord), Arjen de Jong (Economic Development Board Drechtsteden), Sander Steenbrink (Boskalis), Daniëlle Stolk (Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden), Erik van der Blom (Royal IHC) en Maarten Burggraaf (wethouder Dordrecht/Drechtsteden).

Afgelopen weken zagen we de vernietigende kracht van het water. Zeshonderd jaar geleden hield het water ook huis in Dordrecht en wijde omgeving. De ramp wordt nog altijd herinnerd als de St. Elisabethsvloed. Dit themajaar wordt herdacht met een groot aantal activiteiten, waaronder de masterclass Friends of the River.

Conny Taheij

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff sprak tijdens deze masterclass: ,,Na de vloed hebben we leren omgaan met het water. Bedrijven uit de regio zijn nu leidend in waterbouw, maritieme techniek, scheepsbouw en handel via het water. Na zeshonderd jaar strijd, worden we weer vrienden van de rivier.’’
Lector Sustainable River management Jeroen Rijke duidde dat nog altijd 26 procent van ons land onder zeeniveau ligt, en 29 procent in overstromingsvlaktes van de grote rivieren. Dat hebben we afgelopen weken weer ervaren. ,,We hebben de strengste hoogwaterveiligheidsnormen van de wereld. Als we vrienden van de rivier willen blijven, moeten we blijven investeren in de vriendschap.’’ Rijke wijst op bodemerosie, met gevaar voor de dijken, op droogte, op het terugbrengen van natuur langs de rivier in dichtbebouwde steden via het project Rivieren als Getijdenpark, ruimte voor de rivier.
,,De opgave is enorm. Het tegenhouden en afvoeren van water is niet langer afdoende voor een duurzame toekomst. We moeten meebewegen met de natuur. Het water bepaalt, het landschap leidt en de natuur en economie profiteren.’’

Zero Emission Dredging Hub
Tijdens de masterclass gaven Van Oord, Boskalis, Royal IHC, Damen, de Drechtsteden en het regionale programma Hoger Onderwijs aan samen te gaan werken om emissievrij baggeren mogelijk te maken. Ze tekenden een convenant voor een Zero Emission Dredging Hub.
Sven Kramer, directeur sustainability van Oord noemde samenwerken belangrijk om veel te kunnen testen met transitiebrandstoffen, zoals LNG en biobrandstof, en om vaart te maken en te zorgen dat deze brandstoffen veel meer beschikbaar zijn in de wereld. ,,Totdat er andere oplossingen zijn zoals synthetische methanol. Zelfs nucleair mogen we niet vergeten.’’
,,Samenwerking geeft ook een competitief voordeel. Open innovatie maakt het mogelijk om sectorbreed nieuwe kennis en technologie toe te passen. Door te innoveren in een meerjarige strategische samenwerking zorg je voor meer slagkracht, snelheid en het delen van kosten’’, aldus business developer deltatechnologie Arjen de Jong van Deal Drechtsteden.

Aansluiten
Om het samenwerkingsverband verder uit te bouwen wordt een online platform opgezet. Daarbij kunnen partijen die betrokken zijn bij de energietransitie in de maritieme sector, en in het bijzonder bij baggerervaringen, zich aansluiten.

Activiteiten jubileumjaar

Zeshonderd jaar Elisabethsvloed wordt een themajaar vol activiteiten. Er zijn exposities en presentaties, maar ook voorstellingen, concerten, wandeltochten, rondvaarten in het gebied tussen Rotterdam en Geertruidenberg. Het themajaar loopt tot en met september 2022. De activiteiten en de agenda zijn de vinden op www.elisabethsvloed.nl.

St. Elisabethsvloed

In de nacht van 18 november 1421 – de dag na de feestdag rond de heilige St. Elisabeth – breekt een woeste storm de dijken. Het veroorzaakt een van de ergste overstromingen uit de vaderlandse geschiedenis: mensen stierven, zo’n dertig dorpen verdronken. Na verloop van tijd werden door de stroming van het water het Eiland van Dordrecht en de Biesbosch gevormd, een van de mooiste natuurgebieden in ons land.