Grote havens, kleine havens, maar ook binnensteden; de duwbakken kunnen overal komen.

Watertruck+ is voortvarend van start gegaan. Dit project moet het potentieel van de binnenvaartwegen door de inzet van kleine duwbakken ten volle benutten en is in 2021 al meteen goed voor een modal shift van 120 duizend ton goederen. De initiatiefnemers hopen het project uit te breiden naar Nederland.

Matthias Vanheerentals

Vlaanderen en Europa hebben de ambitie om meer vervoer over de waterwegen te krijgen. In Vlaanderen ligt maar liefst 80 procent van alle bedrijven op minder dan tien kilometer van een waterweg. Ook op de kleinere waterwegen is een groot potentieel aanwezig. Het Europees gesubsidieerde project Watertruck+ heeft als doel het vrachtvervoer op kleine binnenwateren te stimuleren door de introductie van een nieuw navigatieconcept. Door middel van kleine duwbakken (zelf-aangedreven of niet-aangedreven) kunnen goederen op de kleine vaarwegen worden vervoerd.
Het project telt vandaag een vloot van achttien duwbakken. Met het project Watertruck+ worden niet alleen vaartuigen voorzien. Er wordt ook een concept aangeboden dat bestaat uit samenkoppeling van vaartuigen om het transport tegen een lagere kost te kunnen laten verlopen. ,,Als duwbakken op het Albertkanaal aan het varen zijn en die moeten naar het Kempisch kanaal, dan kunnen die zich loskoppelen en doorvaren naar de kleinere kanalen’’, verklaart projectverantwoordelijke Philippe Govers.
,,Dat doen ze op zelfstandige manier op de kleine kanalen. De motor zit ingebouwd. Er moet geen duwboot meer aan gekoppeld worden, zoals vroeger.’’ De motoren zijn gelijkgesteld met de Euro 6 norm wegtransport. ,,Bij binnenvaart spreekt men over Stage V motoren. Deze motoren zijn nog in volle opgang. De duwbakken zijn er al mee uitgerust en zijn daarom vooruitstrevend.’’

Geen files
De duwbakken vervoeren goederenstromen die niet door de binnenvaart vervoerd worden. ,,Er wordt geen bestaande lading van de binnenvaart afgenomen’’, benadrukt Govers. ,,In totaal werd er al 150 duizend ton vervoerd, het equivalent van zes- à zevenduizend trucks. Het gaat om nieuwe bulkstromen, zoals zand en grind, die we van de weg hebben gehaald. Het voordeel is dat je geen last hebt van files. Dat scheelt een grote kostenpost en veel impact op het milieu.’’
Eén van de nieuwe stromen is het vervoer van een grote hoeveelheid grond (zo’n 300 duizend kubieke meter) vanuit Houthulst naar een andere locatie. Het project is nodig om onder meer het afnemende aantal binnenvaartschepen deels te compenseren. ,,Uit de studie in het project Watertruck+ weten we dat spitsen in België jaarlijks met circa 10 procent in aantal afnemen en Kempenaars met circa 6 procent’’, zegt Govers. ,,Door de bouw van nieuwe vaartuigen kan een antwoord geboden worden op het dreigende structurele tekort aan kleine schepen.’’

Nederland
De interesse in Vlaanderen voor Watertruck+ neemt toe. ,,De stad Gent is momenteel aan het bekijken om die in te zetten voor bouwondernemingen’’, zegt Govers. ,,Dan hoeven de vrachtwagens de stad niet meer binnen te komen.’’ Er is ook een masterplan uitgeschreven om het project mee uit te werken binnen Europa. Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië hebben hieraan meegewerkt.
Uit een studie van 2019 bleek dat er heel wat bedrijven uit Nederland interesse hadden om mee te doen. Toch hapte nog geen bedrijf uit Nederland toe. ,,We hopen bedrijven uit Nederland te vinden die in het project stappen’’, zegt Philippe Govers. ,,Vandaag zijn twee Belgische operatoren in het project ingestapt. Ze kunnen perfect goederen naar Nederland vervoeren. We kunnen perfect naar de grote havens varen, zoals Rotterdam en Amsterdam, maar ook naar de kleine binnenlandse havens. Ook bedrijven die langs het kanaal gevestigd zijn kunnen meedoen. De mogelijkheden zijn oneindig.’’