Het schip Amoris, het cutterschip met palen dat het slib opzuigt en verpompt richting zandafscheidingshal.

De komende vijf jaar zal 800.000 kubieke meter zeer vervuild slib uit de Antwerpse havendokken verwijderd en verwerkt worden tot 500.000 ton filterkoeken. Dat zal voor een vlottere maritieme doorgang zorgen en de waterkwaliteit fors verbeteren.

Matthias Vanheerentals

Het gaat om het meest vervuilde baggerslib, de zogenaamde TBT-specie. Eerst zal het slib verwijderd worden dat de nautische toegang hindert, alsook de ergste TBT-hotspots in het oudere, zuidelijke deel van de haven. Daarna worden andere zones aangepakt. Er is een nieuwe zuiveringsstap aan de installatie toegevoegd waardoor dat mogelijk wordt. ,,We hebben in onze processen een extra stap toegevoegd en actiefkoolfilters geïnstalleerd’’, zegt Yi-Bin Shan, afdelingshoofd Maritieme Toegang. ,,Die filteren de toxische stoffen uit het water nadat het door onze waterzuiveringsinstallatie gegaan is.’’
Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, is tevreden dat er een oplossing is. ,,We zijn trots dat we deze historische vervuiling eindelijk kunnen aanpakken. Momenteel scoort de waterkwaliteit in de havendokken onder de Europese norm. Met dit project zal die sterk verbeteren. Als havenbedrijf vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de samenleving. Zo zijn we de enige haven ter wereld die vervuild slib niet alleen verwijdert, maar ook duurzaam verwerkt. Samen met Universiteit Antwerpen onderzochten we al enkele jaren hoe we TBT uit de haven konden krijgen.’’
TBT werd vanaf de jaren 1970 wereldwijd gebruikt in scheepsverf om de begroeiing van mosselen en algen op scheepsrompen te voorkomen. Sinds 2003 is het volledig verboden. Het product is immers enorm schadelijk voor het milieu en breekt ook moeilijk af. Het verstoort zo het metabolisme en de hormoonwerking van voornamelijk weekdieren, zoals slakken en mosselen.