Drie van de gezichten van Stichting Vrienden van de Binnenvaart: Wim Snijders, Gerard Deen en Nico Hooglander (van links naar rechts).

Vanuit de filosofie ‘Samen kunnen we meer’ organiseert, faciliteert en ondersteunt Stichting Vrienden van de Binnenvaart voorlichtingsevenementen om jongeren te interesseren voor en begeleiden naar beroepen in de maritieme sector.

Door Johan de Witte

Het zijn de Vrienden van de Binnenvaart die na de geslaagde Zwijndrechtse Binnenvaartdagen van 2019 de koppen bij elkaar staken, om samen iets te kunnen betekenen voor de mannen en vrouwen die een maritieme carrière kiezen. Het VVDB team bestaat uit acht ‘watervaste’ profs die zich hiervoor pro deo inzetten.
De binnenvaart heeft het tij mee. Schepen zorgen voor beheersbaar wegverkeer. Er is geen zeehaven zonder binnenvaart, evenals geen binnenvaart zonder zeehaven; ofwel, wereldwijd vervoer! Tussen boeg en spiegel worden nieuwe schepen uitgerust met vooruitstrevende techniek. Ze doen mee met de energietransitie voor een groen milieu. De mix aan techniek, IT, navigatie en logistiek maakt werk aan boord voor jonge mensen en zij-instromers interessant. Men biedt uitstekende sociale voorwaarden en 14/14 of 7/7 schema’s. Kortom, je hebt een boeiende leuke job met toekomst, diversiteit en bovengemiddelde beloning voor de boeg!

Oplossing
Opleidingsinstituut STC Group is wereldberoemd, maar onvoldoende aantrekkelijk om talent naar de werkvloer te laten doorstromen. De verhouding starters tot gediplomeerden die werkelijk aan boord stappen is onvoldoende. Bureau Voorlichting Binnenvaart redt het ook niet in haar eentje. Hoe komt dat? Ontbreekt het op de werkvloer soms aan begeleiding?
Hier komt Stichting VVDB langszij voor het faciliteren en financieren van projecten en programma’s met betrekking tot voorlichting en educatie over de maritieme sector. Persoonlijke begeleiding totdat de student zijn eigen koers bepaalt is essentieel om het vak te leren én waarderen. Snuffelstages aan boord en een kapitein die vanuit zijn praktijk voor de klas komt en studenten weet te inspireren met praktijkverhalen zijn een verrijking voor de ontwikkeling van de leerling. VVDB gaat daarvoor zorgen. Echter, dat kan niet zonder sponsors.

Sponsoring
Bedrijven zijn de ruggengraat van de Stichting VVDB. Reeds alle gerenommeerde verzekeraars en een aantal maritieme bedrijven dragen financieel bij. Sponsors zijn en worden betrokken. De focus ligt op herkenbaarheid van scheepvaart. De doelstelling is dat men met een hart voor de scheepvaart nog decennia later zegt: er is iets moois uit ontstaan, als er toen geen initiatief geweest was, had het wellicht niet goed gekomen.

Wilt u ook sponsor worden voor 5 euro per werknemer per maand, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1000 euro per maand? Dit middels een jaarfactuur vanuit de Stichting VVDB. Ook heeft de Stichting een ANBI Status in geval van een donatie.

Het sponsorpakket
1. De sponsor mag vrij gebruikmaken van het VVDB logo met het oog voor maatschappelijke doeleinden gelijk aan die van de VVDB.
2. Het logo van de sponsor verschijnt op de homepage www.vriendenvandebinnenvaart.com en sponsorborden wanneer deze tijdens een project geplaatst worden.
3. De sponsor ontvangt een digitale sponsornieuwsbrief over activiteiten.
4. De VVDB organiseert eenmaal per jaar een benefietavond waarvoor de sponsor een uitnodiging voor twee personen ontvangt.
5. Een overzicht van gesteunde en toegezegde objecten, inclusief een financieel overzicht, wordt per kwartaal opgesteld en zal op verzoek worden verstrekt.

Corona heeft 2021 een pauze voor de Binnenvaartdagen Zwijndrecht ingelast. Vanzelfsprekend zullen Jan van Laar en Piet de Bruin met hun team het evenement van 9 tot 11 september 2022 weer in zijn volle omvang laten plaatsvinden. De Stichting Vrienden van de Binnenvaart zal zich hier prominent profileren.
Het VVDB team bestaat uit voorzitter Raymon Berkhout, bestuurslid/vicevoorzitter Wim Snijders, penningmeester Peter Sauer, secretaris Nico Hooglander, ledenwerver Gerard Deen en drie leden van de raad van toezicht: John van de Wijgaart, Cees van den Berg en Alexander Wanders.

Meer weten: www.vriendenvandebinnenvaart.com