Meer ambities in de wereld van de fossiele brandstoffen: Petrobras wil de grootste olieproducent ter wereld worden.

Ondanks de wereldwijde roep om vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen blijft de zoektocht naar olie en gas voortduren. Zelfs uitbreiden. Een paar voorbeelden hebben wij op een rijtje gezet.

Jan van de Nes

Het olieveldservicebedrijf Expro (met een uitgebreide vestiging in het Nederlandse Den Helder) heeft een contractverlenging verkregen voor levering van testfaciliteiten op geboorde bronnen op het Ichthys LNG-project. Dit wordt door het Japanse Inpex geëxploiteerd voor de kust van Australië.
Ook levert Expro noodstopinstallaties en 7,375 inch hoge puinafsluiters, ontwikkeld als onderdeel van het Next Generation Landing String-programma.
Expro heeft sinds 2014 op het Ichthys LNG-veld tot nu toe achttien putten voltooid. De volgende fase van veldontwikkeling begint in maart 2020.
Inpex ontwikkelt het veld in het Browse Basin voor de noordwestkust van West-Australië om offshore condensaat te produceren voor export naar onder meer Japan. Én om gas te exporteren voor verdere verwerking in de Ichthys LNG-fabriek in Darwin. Inpex bereidt zich voor op uitbreiding van de capaciteit van het Ichthys-veld met goedkeuring voor maximaal vijftig putten in twaalf tot vijftien boorcentra.
Inpex heeft hiervoor onlangs zijn milieuplan ingediend bij de Australische regulator NOPSEMA. De Japanse operator bereidt zich verder voor op het uitvoeren van geotechnische en geofysische onderzoeken op het veld.

Noordelijke Noordzee
Meer activiteiten zien we in het noordelijke deel van de Noordzee. Het Noorse oliebedrijf Aker Solutions werkt met een groep andere olie- en gasbedrijven samen in een industrieproject om onderzeese gasscheiding te realiseren. Een CO2-injectie om de terugwinpercentages in offshore olie- en gasvelden te verhogen, kan de economie (herstel en levensduur) van een veld aanzienlijk verbeteren. Tot nog toe werd de scheiding van ’teruggeproduceerde’ CO2 uit de putstroom beschouwd als economisch onaantrekkelijk.
Aker Solutions heeft echter nieuwe concepten ontwikkeld voor onderzeese verwerking van putstromen uit CO2-geïnjecteerde olievelden. CO2-rijk gas wordt gescheiden, gecomprimeerd en opnieuw in het reservoir geïnjecteerd. Het met koolwaterstoffen verrijkte gas kan vervolgens naar de bovenste productiefaciliteit worden geleid.
Dit moet gebeuren met robuuste membranen die de voorbehandelingsvereisten verminderen en de noodzaak voor grote verwerkingsfabrieken wegnemen. Er moet worden getest om kennis te verkrijgen over de prestaties van het membraan onder relevante omstandigheden qua druk, temperatuur, gassamenstelling en snelheden.
Aker Solutions leverde het eerste onderzeese gascompressiesysteem aan Equinor voor het Åsgard-veld voor de kust van Noorwegen. De subsea-gasscheidingstechnologie in combinatie met de subsea-gascompressietechnologie zou offshore handling van CO2 technisch en economisch aantrekkelijk kunnen maken.

Ten slotte
Om aan te tonen dat de olie- en gaswinning ook in onze omgeving nog steeds belangrijk is, melden we dat het Noorse olie- en gasbedrijf Equinor toestemming heeft gekregen voor het boren van een exploratieput in de Noordzee met behulp van de West Hercules-installatie.
De bron heeft de naam Gabriel gekregen. De waterdiepte op de site is 367 meter. Op zo’n diepte heb je speciale apparatuur nodig. De West Hercules-boorinstallatie, die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door Seadrill, is een zesde generatie semi-afzinkbare boorinstallatie, gebouwd in 2008 op Daewoo Shipyard, Zuid-Korea. De rig ontving in 2012 een Alaration of Compliance (AoC) van de PSA.