Deze week was NMT collega Sander den Heijer als expert op het gebied van klimaatzaken voor de zeevaart te gast in de Tweede Kamer. Hij gaf samen met prof. ir. Hans Hopman van de TU Delft een presentatie over de juridische, technische en financiële aspecten van de verduurzaming van de zeevaart aan de kamercommissie infrastructuur en waterstaat. Deze zogeheten technische briefing werd gedaan aan de hand van een eerder opgesteld factsheet over dit onderwerp. Na afloop konden de kamerleden vragen stellen.

Het doel van deze briefing was om de kamerleden meer te vertellen over de feitelijke aspecten van de verduurzaming van de zeevaart. Tijdens de vragenronde bleek dat de kamerleden vrij goed op de hoogte waren van verschillende zaken die spelen in de sector. Er werden uiteenlopende vragen gesteld over onder andere het behoud van het gelijk speelveld bij invoering van regelgeving, gebruik van biobrandstoffen en de indiening van het Maritiem Masterplan door de sector voor het Nationaal Groeifonds.

Geïnteresseerden in de factsheet vinden deze hier en mocht je de briefing willen terugkijken dan kan dat hier.