Alle technische, administratieve en managementsystemen zijn via Easy Connect met een paar klikken eenvoudig te bedienen, in te vullen en uit te printen, laat Erik Soeteman zien.

Van vlootmanagement tot opleidingen en smart solutions: met een keur aan producten en diensten stelt Novalinq Developments BV zich ten doel schippers en bemanning te ontlasten. In het oog springend is Easy Connect, een door het bedrijf zelf ontwikkeld volledig digitaal vlootmanagementsysteem.

Claudia Langendoen

Een papierloze toekomst. Dat is wat Novalinq Developments in de binnenvaart voor ogen heeft. Een kapitein is immers geen secretaresse en geen boekhouder, stelt de vanuit Dordrecht werkende onderneming klip en klaar. ,,Nautische mensen moeten kunnen varen, laden en lossen, luidt onze filosofie. Dát is hun vakmanschap’’, verwoordt adviseur Erik Soeteman van Novalinq Developments.
Opvarenden moeten zich niet onnodig hoeven bezighouden met allerlei regel-, invul- en papierwerk, betoogt hij. Het leven is er echter wat dat betreft afgelopen decennia niet eenvoudiger op geworden. De druk op de kapitein en de organisatie zijn sterk toegenomen. Procedures en strenger geworden wet- en regelgeving vergen veel tijd en inzet. Dat zijn kostbare uren die niet aan de kernactiviteiten van een schip kunnen worden besteed.

iPad
Vandaar dat Novalinq Developments een slimme oplossing heeft ontwikkeld, in de vorm van het vlootmanagementsysteem Easy Connect. De uiterlijke vormgeving hiervan is even eenvoudig en toegankelijk als de software zelf, zo blijkt. De Easy Connect is namelijk een soort iPad, puur gericht op datgene waarvoor hij is ontwikkeld: de Easy Connect is een digitaal systeem waarin nautische kwaliteitssystemen zijn geprogrammeerd. Die kunnen nauwkeurig op de organisatie worden aangepast. Alle voor een specifiek schip benodigde technische, administratieve systemen en managementsystemen zijn dan met behulp van een paar klikken eenvoudig te bedienen en kunnen ingevuld en uitgeprint worden.

Eenvoudig
,,Via op de iPad geïnstalleerde apps kunnen de verschillende onderdelen eenvoudig worden geopend en bewerkt’’, legt Soeteman uit. Niets ingewikkelds aan dus, en ook eenvoudig te bedienen door opvarenden met een niet-Nederlandstalige achtergrond, verduidelijkt de ontwikkelaar van het systeem. Ook dat biedt verlichting op schepen waar de laatste jaren steeds meer nationaliteiten vertegenwoordigd zijn en allerlei verschillende talen worden gesproken.
,,Een Filipijnse, Bulgaarse of Nederlandse achtergrond; het maakt allemaal niet uit. Alle procedures worden namelijk ondersteund met animaties en visualisaties, zoals in de vorm van infographics.’’ Daardoor is in een oogopslag inzichtelijk hoe iets werkt en wat iemand moet doen om de juiste gegevens in te vullen. Alle benodigde informatie kan zo worden aangeleverd. ,,Daarbij kun je ook nog verifiëren of iets gebeurd is of daadwerkelijk gelezen is,’’ aldus Soeteman.

Praktijkopleidingen
Novalinq is vooral werkzaam in de binnenvaart. Zij biedt naast technische, softwarematige oplossingen voor eenvoudiger vlootmanagement ook praktijkopleidingen aan. Die zijn gericht op de volledige scheepsbemanning, van deksman tot kapitein, en worden in kleine groepjes met persoonlijke benadering en begeleiding verzorgd. Het vlootmanagement wordt modulair aangeboden met een technische en operationele focus, en gericht op veiligheid en kwaliteit.
,,We vinden het belangrijk om de opleidingskwaliteit in de binnenvaart te vergroten en meer kennis aan de sector toe te voegen. Daarom richten wij ons op meer dan opleiden alleen. Het persoonlijk contact met onze studenten vinden wij erg belangrijk. We willen precies weten waar iemands kennis, talenten en kracht liggen en hoe die persoon dingen ervaart. Dan kunnen we binnen onze opleidingen nog beter tot de kern komen.’’

Papierloos
Intussen wordt hard gewerkt aan die papierloze toekomst die Novalinq Developments ambieert. ,,Zodat niemand meer in een kast hoeft te duiken om te graven naar een procedure, formulier of uitleg over een bepaalde wetgeving. In ons systeem is alles up-to-date en snel beschikbaar’’, aldus Soeteman. ,,Laten we het leven met elkaar gemakkelijker maken in plaats van alsmaar moeilijker.’’
Gebruikers van zijn softwaresystemen heeft hij in elk geval alvast aan zijn kant. De voordelen van Easy Connect bewijzen zichzelf in de praktijk, zo ervaart hij. ,,Zorg ervoor dat je je zo min mogelijk met administratieve handelingen hoeft bezig te houden. Dan wordt het leven aan boord voor iedereen makkelijker en kunnen nautische mensen weer gewoon met hun vak bezig zijn.’’