In Rijswijk zijn maandagavond 4 november 2019 de winnaars van de Maritime Awards 2019 bekendgemaakt. Meer dan 900 maritieme professionals vierden tijdens het Maritime Awards Gala, een jaarlijks exclusief netwerkevenement, de successen van de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector. De winnaars van de vijf Maritime Awards zijn:

Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2019
De Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2019 is uitgereikt aan Kelly Villena met haar onderzoek naar ‘Optimaliseren van het ship to shore transport tijdens amfibische operaties’. De kern van een amfibische operatie is het op een veilige en snelle manier vervoeren van personeel en materieel vanuit zee naar het land of andersom. Deze operaties worden momenteel handmatig gepland, wat een tijdrovend en complex proces is. In dit onderzoek van Kelly Villena is een nieuwe methode ontwikkeld waarmee een optimale planning voor het ship to shore transportprobleem bepaald kan worden. Deze methode maakt gebruik van een wiskundig model om de optimale oplossing in een aanzienlijk kortere tijd te vinden dan voorheen mogelijk was.

Maritime Designer Award 2019
De Maritime Designer Award 2019 is toegekend aan Niels de Vries (C-Job Naval Architects) met zijn studie naar toepassing van ammoniak als maritieme brandstof. Niels de Vries gebruikt in zijn onderzoek een ammoniak tanker die vaart op zijn eigen lading om het concept van het gebruik van ammoniak als scheepsbrandstof te bestuderen. Door toepassing van ammoniak kunnen schadelijke emissies in de scheepvaart significant worden verminderd. Volgens De Vries kan ammoniak gebruikt worden als scheepsbrandstof wanneer een aantal veiligheidsmaatregelen opgenomen zijn in het ontwerp.

Maritime Innovation Award 2019
Conoshop International BV is de winnaar van de Maritime Innovation Award omdat het bedrijf een zeer innovatieve praktische hulp-voortstuwings-unit voor schepen heeft ontwikkeld. De eConowind-unit; een 40-voets container met twee uitklapbare ‘Ventifoils’. Rechtopstaande innovatieve vleugelprofielen van 10m hoog, die windkracht direct omzetten in stuwkracht voor het schip, ca. 5 keer zo veel als bij zeilen met gelijk oppervlak. De eConowind-units kunnen net zo eenvoudig worden gemonteerd als een 40-voets container. VentiFoils klappen bij gunstige wind autonoom omhoog en richten zich optimaal om de grootste stuwkracht te leveren. Bij gelijkblijvende vaarsnelheid worden brandstofverbruik en CO2-emissies gereduceerd, gemiddeld 10 tot 30%.

Maritime KVNR Shipping Award 2019
DE Tweede Kamerfracties van de VVD en CDA hebben ervoor gezorgd dat alle schepen onder Nederlandse vlag met gewapende bescherming aan boord kunnen varen in de gebieden waar dit toegestaan is. Bijzondere erkenning daarvoor krijgen zij door het winnen van de Maritime KVNR Shipping Award 2019. De Nederlandse maritieme sector, van reders tot families van zeevarenden, heeft bijna tien jaar gepleit bij de regering voor het mogelijk maken van de inzet van particuliere gewapende beveiliging op Nederlands gevlagde schepen. Het ging daarbij om de situaties dat de Vessel Protection Detachments van Defensie niet ingezet konden worden om deze schepen te beveiligen. Ondanks erkenning van het probleem door de regering ondernam zij geen actie. Daarom hebben de Tweede Kamerleden van VVD en CDA zelf het initiatiefwetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij opgesteld en in stemming gebracht. Uiteindelijk is de wet in 2019 aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Maritime Award: KNVTS Schip van het Jaar 2019
Binnenvaartschip Sendo Liner, gebouwd door Concordia Damen, is tot winnaar van de Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2019 uitgeroepen. De Sendo liner is een binnenvaart containerschip met afmetingen 110 x 11.45 x 3.2 m (LxBxT). Het schip is in eigen beheer ontworpen door Sendo Shipping. Bij het ontwerp van het schip is zowel uitgebreid aandacht besteed aan het nu zo efficiënt, zuinig en schoon mogelijk maken van het schip als aan het toekomstbestendig maken ervan. De Sendo Liner kan over zijn gehele levensduur een koploper zijn op het gebied van emissiearm varen. Speciale aandacht werd besteed aan uitgebreide optimalisatie van de scheepsvorm, het ontwikkelen van een diesel-elektrisch voortstuwingsconcept met een accupakket, een ontwerpopzet die het mogelijk maakt om in de toekomst op relatief eenvoudige wijze van energiebron te wisselen en maximalisatie van de ladingcapaciteit.

Maritime Awards Gala
Het gala wordt georganiseerd door de Stichting Maritime Awards Gala. Hierin zijn Netherlands Maritime Technology, KVNR, KNVTS, de Koninklijke Marine, Nederland Maritiem Land en het NISS vertegenwoordigd. Het gala wordt mede mogelijk gemaakt door de Gold Sponsors Anker Crew Insurance, Europort, Royal IHC, Marstrat BV, Multraship & Novatug, NNPC, Praxis Automation Technology BV en Wärtsilä Netherlands.

Maritime Week
Het Maritime Awards Gala is het hoogtepunt van de ‘Maritime Week’ die dit jaar van 2 t/m 9 november wordt gehouden. De Maritime Week staat in het teken van kennisdeling én het ervaren van de opleidings- en carrièremogelijkheden die de sector te bieden heeft. www.maritime-awards.nl