De Maashaven is aangewezen als ligplaats voor binnenvaart en zou volgens de PvdA gedempt moeten worden voor woningen. (foto E.Lengkeek)

Schippers zijn fel tegen het plan van raadslid Kevin van Eikeren (PvdA) in de gemeente Rotterdam, die heeft voorgesteld om in de Maashaven woningbouw te realiseren. Hij legt daarmee een bom onder het ligplaatsenbeleid voor binnenvaart.

Ellen Lengkeek

,,De stad verkeert in een woningcrisis en de haven trekt steeds verder naar zee. Dat is een mooie kans om oude havengebieden te transformeren’’, redeneert Van Eikeren. Het plan voor tweeduizend woningen is inmiddels voorgelegd aan architecten, ontwikkelaars, woningcorporaties en stedenbouwkundigen. De Partij van de Arbeid wil snel een onderzoek starten naar de kosten van het plan en hoopt dat het stadsbestuur nog dit jaar inhoudelijk reageert.
Behalve woningnood stellen de sociaal-democraten dat de Maashaven een drukke haven voor binnenvaartschepen was en dat dit tegenwoordig niet meer zo is. Aan het begin van de haven wordt ook al een getijdenpark aangelegd met een klein strand. De PvdA wil vanaf dit getijdenpark de haven deels opspuiten tot aan de Sumatraweg op Katendrecht. Schepen kunnen nog wel terecht om de industrie lang de kade zoals de Meneba en Quaker te kunnen bedienen. Andere binnenvaartschepen zouden dan aan de kop van de haven terecht moeten kunnen.

Hart van de stad
Opmerkelijk is dat mede met het verdwijnen van al veel ligplaatsen voor binnenvaart in de Rotterdamse haven, zoals in de Waalhaven, juist de Maashaven is ingericht voor binnenvaartschepen. Dat het plan van Van Eikeren bij schippers niet goed valt laat zich raden. Ze spreken er zelfs schande van dat de stad zo met haar binnenvaart omgaat.
,,De PvdA verdrijft de schipper van zijn ligplaats en uit het hart van de stad’’, stelt binnenvaartorganisatie ASV. ,,We mogen van raadsleden en wethouders toch verwachten dat zij op de hoogte zijn van het feit dat juist de binnenvaart te maken heeft met enorme verschillen in vraag en aanbod van lading. En dat er dus een structuur is waarbij er een groot verschil optreedt aan behoefte van ladingcapaciteit en dus ook aan ligplaatsen (kortdurend of langdurend).

Als ligplaatsen eenmaal verdwenen zijn, krijgen we ze ook niet meer terug en er is ons al zo veel afgenomen. We willen juist uitbreiding van het aantal ligplaatsen in Rotterdam. Bijvoorbeeld in het Botlekgebied waar ronduit gevaarlijke situaties ontstaan door een tekort aan ligplaatsen.’’
Dat tekort in het Botlekgebied wordt ook door het Havenbedrijf Rotterdam bevestigd.