From 01 Sep 2020
Area Havenbekken – Amerikahaven

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, maakt het volgende bekend:
In de periode van 8 september 2020 tot en met 22 september 2020 worden de afmeerpalen A-B-C in de Aziehaven vervangen door een 3-tal nieuwe palen met dezelfde nummering.

………………………………

Replacement of mooring dolphins A to F in the Aziëhaven near Rietlanden and EMR

From 01 Sep 2020
Area Havenbekken – Amerikahaven

The Director of the Central Nautical Management North Sea Canal Area, who is also the (State) Harbour Master, announces the following:
From 8 September 2020 to 22 September 2020, mooring dolphins A-B-C in the Aziëhaven will be replaced by 3 new mooring dolphins with the same letters/numbers.