Door een inschattingsfout wordt de verruiming van de Twentekanalen twaalf miljoen euro duurder dan was voorzien door Rijkswaterstaat. Vorig jaar werd duidelijk dat de damwanden in het kanaal schever stonden dan was aangenomen. Hierdoor komen de nieuwe wanden op een meter afstand van de oude (in plaats van 50 centimeter) en wordt de vaarweg dus smaller. Voor scheepvaart, aldus Rijkswaterstaat, heeft dat geen gevolgen. Het kanaal krijgt 35 kilometer aan nieuwe wanden. De klus moet in het voorjaar gereed zijn, zodat ook grotere schepen het kanaal goed kunnen bevaren.