Afgelopen april heeft het Havenbedrijf Rotterdam een pilot uitgevoerd waarin het nieuw ontwikkelde Binnenhavengeldsysteem met nieuwe tariefstructuur is getest. Mede dankzij de inzet en lobby van KBN en onze leden, heeft deze pilot voor waardevolle informatie gezorgd. Het aantal pilot deelnemers was gedurende de maand april boven verwachting hoog. Er deden namelijks zo’n 77 binnenvaartbedrijven mee uit alle segmenten uit zowel Nederland, Duitsland als België.

We weten nu dat de diversiteit van het vaargedrag en schepen niet te vangen is in de tariefstructuur die men voor ogen had. Ondanks de ervaring dat het ontwikkelde systeem (technisch) goed werkt, blijkt de nieuwe tariefstructuur niet voldoende werkbaar te zijn door aanpassing van meerdere grondslagen in één stap (calculeren van DWT naar m2, betalen op basis van verblijfsduur). Er zijn teveel stappen nodig waardoor het gebruik te complex wordt, bleek uit de enquete en evaluatiesessies. Daarom is besloten deze systeemwijziging niet door te voeren per 1 januari 2023. Deze beslissing kon alleen genomen worden door de resultatem van de pilot en de feedback uit de sector. Dit gaf doorslaggevende inzichten bovenop de informatie van de klankbordgroep. In de loop van 2023 zal men opnieuw met de partners in gesprek gaan. De plannen om te betalen naar gebruik en een passende tariefstructuur, is hiermee nog niet van tafel. Het huidige webportaal voor opgave binnenhavengeld krijgt wel een technische upgrade die begin 2023 gereed zal zijn.