Rotterdam wil dit jaar gaan testen met meer ontgasinstallaties zodat tankvaart gecontroleerd van restdampen af kan.

De gemeente Rotterdam verwacht dat de eerste tests met het ontgassen van binnenvaartschepen in de loop van dit jaar kunnen worden uitgevoerd in de haven van Rotterdam. ‘Maar we zijn er nog lang niet’, waarschuwt de branche. Ook elders in het land zijn ontgassingsstations dringend nodig.

Door: Claudia Langendoen

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je vanuit Duitsland onderweg bent naar Limburg en eerst naar Rotterdam moet varen om te ontgassen. Hypothetisch gesteld natuurlijk, maar ontgassingsdeskundige Erwin Tijssen van Koninklijke BLN Schuttevaer wil het maar gezegd hebben: ook elders in het land zijn ontgassingsinstallaties hard nodig.
Het heeft lange tijd geduurd, maar in Rotterdam worden nu in elk geval belangrijke stappen gezet om het probleem rondom ontgassen het hoofd te bieden. Tijssen reageert dan ook enthousiast op het aanwijzen van meerdere locaties in de Maasstad voor tests met het ontgassen van tankvaart, recentelijk door de gemeente.

Openbaar gebied
Vergunningen kunnen worden aangevraagd voor installaties op terminals, zoals in de Seinehaven en de Geulhaven. Tijssen pleit echter ook voor installaties in het openbaar gebied. ,,Ik ben niet zo’n voorstander van alleen ontgassingsinstallaties op terreinen van bedrijven’’, verduidelijkt hij. ,,Daar is sprake van een beperkte steigercapaciteit en als die steigers vol liggen, kun je als schipper niet terecht om te ontgassen. Dat werkt niet.’’
Momenteel wordt onderzocht of de gebruikers van de aangewezen locaties bereid zijn om een deel van hun terrein ter beschikking te stellen, duidt een woordvoerster van de gemeente Rotterdam de vervolgstappen. ,,Ook wordt bekeken of vergunningen op orde zijn en of alle voorzieningen aanwezig zijn’’, geeft zij aan. Verder is de weg vrij: ,,In principe kunnen er nu vergunningen worden aangevraagd.’’

Afvalwetgeving
Tijssen wacht de ontwikkelingen met interesse af. Hij ziet zeker mogelijkheden in Rotterdam. Het kan niet anders dan dat de weg voor het plaatsen van meerdere installaties nu vrij is, verwacht hij.
Cruciaal daarbij is dat restlading niet meer als afval wordt gezien, iets wat voor het verlenen van vergunningen noodzakelijk is, verduidelijkt de gemeente Rotterdam. Hierover is flink gebakkeleid tot op het ministerie aan toe. ,,Afgesproken is nu dat restlading niet meer onder de afvalwetgeving valt. Dat geeft veel minder administratieve last voor bedrijven die installaties exploiteren’’, zegt ook Tijssen.
Hoe eerder de installaties er staan, hoe beter. Binnenvaartschippers hebben dringend behoefte aan duidelijkheid en mogelijkheden om legaal te kunnen ontgassen. Ontgassen in drukbevolkte gebieden mag immers niet meer.

Verbod
Met name de financiële consequenties van het ontgassen en het ontbreken van ontgassinginstallaties geven de marktpartijen – voornamelijk de eigenaar van het te transporteren product (en dat is niet de schipper) – geen reden om dit nu eens goed te regelen. ,,Nu is ontgassen naar de buitenlucht nog ‘gratis’’’, verwoordde Tijssen eerder ook. ,,Waarom zou je ervoor betalen, terwijl een concurrent dat niet doet? De overheid moet er nu voor zorgen dat er faciliteiten komen om aan een verbod te kunnen voldoen.’’
De oplossing is in de haven van Rotterdam, waar varend ontgassen op dit moment ook al verboden is, nu een stap dichterbij. De locaties zijn beschikbaar, de tests kunnen straks van start. ,,En afhankelijk van de vraag naar ontgassingscapaciteit moet blijken of dit aantal plaatsen voldoende is’’, aldus de gemeentewoordvoerster. Zij benadrukt dat zodra het landelijke verbod op ontgassen, naar verwachting dit jaar, van kracht wordt, de handhaving wat betreft het ontgasverbod zal worden uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ,,Samen met Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf, de omgevingsdiensten en de landelijke en regionale politie.’’