From 15 Oct 2020
Area Gemeente – Velsen

Ten behoeve van het project Selectieve (Zout) Onttrekking, dat vanaf medio 2021 in het Binnenspuikanaal wordt gerealiseerd, is op 14 oktober 2020 aan de Noordzijde van de vaarweg naar de Noordersluis v.v. en aan de Zuidoostzijde van de reservedeur Noordersluis, een meetponton gepositioneerd met onder water meetinstrumenten voor stroomsnelheid en watersaliniteit.