Met snelle boten werden op de Maas, Nederrijn en Lek extra gecontroleerd op overtredingen bij recreatievaart. (foto Rijkswaterstaat)

Nu Nederland massaal in eigen lang vakantie viert is het drukker op het water. Dat zorgt ook voor meer bekeuringen bij recreatievaart, dat voor onveilige situaties zorgt op vaarwegen en bij sluizen. De beroepsvaart heeft daar ook last van.

Zo hield Rijkswaterstaat in augustus tachtig controles op de Maas, de Nederrijn en de Lek. Met patrouillevaartuigen, rhib’s en waterscooters werd gecontroleerd op de vaarregels voor de recreatievaart. In drieënvijftig gevallen leidde dat tot een proces verbaal, in vijftien gevallen tot een waarschuwing. De meest geconstateerde overtredingen waren het niet gebruiken van een dodemanskoord, het ontbreken van het vaarbewijs en het zwemmen in de vaargeul in de nabijheid van sluizen.
Tijdens de acties hebben mobiel verkeersleiders en handhavers van Rijkswaterstaat zowel op het water als op de kant gecontroleerd op de regels uit het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Het ging daarbij ook om snelheid van vaartuigen en de aanwezigheid van voorgeschreven (veiligheids)uitrusting aan boord.

,,Zeker nu veel Nederlanders de vakantie in eigen land vieren is het varen op water ontzettend populair. Maar dat moet wel veilig gebeuren. Dat er verkeersregels op het water zijn, wordt nogal eens vergeten’’, motiveerde minister Cora van Nieuwenhuizen de acties. Rijkswaterstaat hoopt met de controles de veiligheid op de vaarwegen te bevorderen.