De hydro-generator is ontworpen om schepen tijdens het varen te voorzien van elektriciteit op een kosten-efficiëntere manier. Subsidies voorzien tot 30% op aankoopprijs.

Na ons 1ste geslaagde project op de Tatiana hebben we tijdens verschillende opstellingen aan boord ondervonden dat de afstand tussen hydropomp en motor een belangrijke rol speelt. Om grotere elektromotoren op te starten kan zich namelijk een korte spanningsdip voordoen door een tekort aan massa.
We hebben dit opgelost door een verticale opstelling te voorzien zodat alles kort bij elkaar zit en extra massa kan toegevoegd worden. Op deze manier moeten we geen extra elektronische regelingen voorzien.

Dit betekent ook dat de nodige oppervlakte voor een installatie sterk gereduceerd kan worden wat ideaal is voor kleinere machinekamers. Vermits het grootste deel van de installatie in ons atelier gebeurt, hoeft de schipper niet dagenlang aan de kant te liggen.

Het onmiskenbare voordeel van een hydro-generator is het lage verbruik. De hydro-pomp staat onmiddellijk gekoppeld met de hoofdmotor en werkt onder véél betere omstandigheden dan een dieselgenerator. De dieselmotor van de generator wordt nl. gedurende 80% van de tijd minder dan 40% belast waardoor het verbruik per kWh 2 tot 3 maal hoger ligt dan wanneer het meer dan 30% belast wordt.
Ondertussen is de wetgeving op dieselmotoren gewijzigd en moeten alle motoren tot 350 kW aan een Stage V uitstootnorm voldoen. Deze motoren zullen aanzienlijk duurder worden en zij zullen nog steeds hetzelfde probleem hebben bij slechte belasting.
Met een hydro-generator daarentegen is er een aanzienlijke verbetering van de uitstoot (CO, roet en Nox) in verhouding tot zijn aangesloten belasting.
Onze berekeningen toonde aan dat er een ‘return on invest’ is vanaf 2.000 motor-uren per jaar. Dit zonder rekening te houden met de subsidies en mét behoud van de bestaande motor.

De hydro-generator geeft ongeacht het toerental van de hoofdmotor steeds zijn totale vermogen waardoor er geen extra batterijen moeten voorzien worden om bij lagere toerentallen het verlies aan vermogen te compenseren.
Verder vergt de installatie opmerkelijk minder vloeroppervlakte in de machinekamer en is er géén nood aan een maandelijks onderhoud.
Een dieselgenerator daarentegen vergt een systematisch maandelijks onderhoud om mogelijke defecten te vermijden.
Er is al een hydro-generator beschikbaar vanaf 35 kVA, maar vermogens van 55kVA tot en met een 100 kVA zijn ook mogelijk.

Voor vragen kan je ons steeds bereiken op info@debackernv.eu of op 0032479/671960

Met dank aan het schip ‘Tigris’