Het terrein van Breezanddijk waar het transformatorstation wordt gebouwd en waar de stroomkabels vanaf de windturbines naar toe worden geleid.

Het grootste windpark ter wereld dat ooit gebouwd is in een binnenmeer komt langs de Afsluitdijk in het IJsselmeer te liggen, ter hoogte van het kunstmatige eiland Breezanddijk. Er komen 89 turbines in een clustervorm en een kunstmatig natuureiland voor vogels en vissen.

Jan van de Nes

Van Oord in Rotterdam is al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor het windpark, maar kan nu definitief verder gaan aangezien de financiering ervan geheel rond is. Het geld komt van de Provincie Fryslân en tien banken.
Gezamenlijk zorgen zij dat het consortium Zuiderzeewind – een samenwerking van Van Oord met Siemens Gamesa Renewable Energy – de 89 turbines kan plaatsen en het kabelwerk op en naar Breezanddijk kan realiseren, alsmede het transformatorstation aldaar.
Eind vorig jaar startte Van Oord met bodemonderzoek en in maart werden kanalen in Breezanddijk gegraven voor stroomkabels die de windturbines verbinden met het transformatorstation. Inmiddels is ook begonnen met de bouw van het transformatorstation op Breezanddijk. Daarnaast zijn de stroomkabels in de Afsluitdijk aangebracht die de energie naar het Friese vasteland voeren.
Waar mogelijk werkt het consortium met lokale Friese bedrijven.
Na voltooiing van het windpark is Siemens Gamesa Renewable Energy verantwoordelijk voor het onderhoud van het windpark gedurende zestien jaar.

Doelstelling gehaald
Met een capaciteit van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. Het windpark draagt voor meer dan 70 procent bij aan de Friese doelstelling van 530,5 MW windenergie in 2020. Het windpark zal in 2021 volledig operationeel zijn.
Het gehele project voorziet ook in een natuureiland voor de kust van Breezanddijk dat boven water 2 hectare zal omvatten en onder water zelfs een gebied van 25 hectare. Het is bedoeld om extra kwaliteit toe te voegen aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels.