De ontgassingsinstallatie die door de Visioen is gebruikt. (foto Havenbedrijf Rotterdam)

Zo hard als de politici het roepen en keihard beloven gaat het zeker niet. Wel heeft het Havenbedrijf Rotterdam nu met succes een mobiele ontgasinstallatie getest in de Seinehaven samen met de binnenvaarttanker Visioen. Het schip werd ontgast van benzine. Deze maand volgen meer testen. Het is een doorbraak.

Ellen Lengkeek, Claudia Langendoen

De Visioen werd ontgast van benzine zonder dat daarbij enige meetbare dampen in de atmosfeer terechtkwamen. Het gaat om een ontgassing die plaatsvond buiten een bestaande inrichting, zoals in Moerdijk, en dat is uniek in Nederland. Het schip Visioen (3235 ton, circa 3300 kubieke meter) was leeg van benzine en heeft alle tien tanks gasvrij gemaakt om een volgende lading in te kunnen nemen. De ontgassing startte om 9.20 uur en om 16.00 uur was het schip onder de 10 procent LEL (de onderste explosiegrens).

De proef heeft als doel om te bepalen of de installatie geschikt is om binnenvaartschepen te ontgassen zonder dat daarbij de emissienormen overschreden worden. Tevens dient de installatie veilig te zijn. Ook werd de test benut om de vergunningsvoorwaarden te toetsen. Bij de proef waren de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de DCMR en het Havenbedrijf betrokken. De techniek werd geleverd door Endengs.

Het varend ontgassen van binnenvaart is sinds jaar en dag een hot item, ook bij politiek en omwonenden van vaarwegen, die last hebben van stank en bang zijn voor hun gezondheid. Brancheorganisaties als BLN en CBRB zoeken eveneens naar oplossingen. Schippers wijzen op het gebrek aan beschikbare en betaalbare ontgasinstallaties.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt inmiddels met Rijkswaterstaat regelmatig inspecties voor het varend laten verdampen van restlading. Er worden snuffelpalen (e-noses) opgesteld langs vaarroutes en drones ingezet om scheepseigenaren op heterdaad te kunnen betrappen. Tot veel processen-verbaal heeft dat niet geleid omdat een ‘op heterdaad’ lastig is. Als er sprake is van ontgassen vaart een patrouilleboot van Rijkswaterstaat langszij voor nader onderzoek. Aan boord stelt een ILT-inspecteur onderzoek in. Ontgassen bij sluizen en dichtbevolkte gebieden wordt bestraft.

Lange tijd bestaat er al onduidelijkheid bij provincies en rijksoverheid over waar nu wel en niet varend mag worden ontgast. Ook is regelgeving binnen Europa complex. Het is in elk geval verboden om in de Rotterdamse haven een aantal stoffen, waaronder benzeen en benzine, naar de buitenlucht te ontgassen.

Het Havenbedrijf Rotterdam spant zich dan ook al jaren in om ontgassen mogelijk te maken in de haven. Binnen de regio Rotterdam wordt nu samengewerkt met de Provincie Zuid Holland, de gemeente Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het bedrijfsleven om op diverse locaties legaal ontgassen mogelijk te maken. De testen, die nu succesvol plaatsvinden, zijn dan ook bijzonder.