De resultaten wijzen op een dringende behoefte aan digitale investeringen
tegen de sombere achtergrond van de pandemie

 
Breda, 27 juli 2020 – Transporeon hield dit jaar opnieuw zijn Europese vervoerdersenquête bij meer dan 1200 wegvervoerders. Dit zijn de voornaamste conclusies van de bevraging:
• Bijna de helft van alle Europese vervoerders (48%) verwacht dat de transportprijzen in 2020 zullen dalen, en bijna 40% verwacht een algemene daling in de activiteiten. 
• Deelnemers erkennen steeds meer het voordeel van spotmarktactiviteiten als onderdeel van de activiteitenmix. 
• Dringende behoefte aan betere milieugegevens: 43% van de vervoerders zijn niet in staat om hun eigen CO2-uitstoot te berekenen.
 

Naarmate Europese landen uit de lockdown komen, verwachten de transportbedrijven over het hele continent dat ze nog vele maanden de impact van de wereldwijde pandemie zullen voelen. Terwijl in 2019 bijna 70% van de vervoerders nog een groei rapporteerde, verwacht minder dan een derde onder hen een positieve ontwikkeling in 2020. 
 
Terwijl bijna 70% van de respondenten in 2019 uitging van een verhoging van de transportprijzen, zei dit jaar slechts iets meer dan 20% van de deelnemers dat ze een prijsstijging verwachten. 
 
Vervoerders maken steeds meer gebruik van spotmarkttransporten
“Hoewel de wereldwijde vooruitzichten erg somber zijn, zien we wel dat marktspelers positieve actie ondernemen om zich aan te passen. Dit gebeurt vooral via de mogelijkheden van digitale platformtechnologie,” zegt Thomas Einsiedler, Chief Product Officer bij Transporeon. “Uit de resultaten blijkt dat bijna alle vervoerders voordeel zien in het combineren van langetermijncontracten met spotmarktactiviteiten. Terwijl 8% van de vervoerders in 2019 uitsluitend een beroep deed op langetermijncontracten, is dat cijfer dit jaar gedaald tot 4%.” 
 
“Door gebruik te maken van de spotmarkt naast transporten waarvoor langetermijncontracten zijn aangegaan, profiteren verladers van de extra flexibiliteit en frequente prijsvoordelen van kortetermijncontracten. Tegelijkertijd kunnen vervoerders hun routeplanning optimaliseren en lege ritten vermijden, die niet alleen onrendabel zijn, maar ook bijdragen aan files, lawaai en CO2-uitstoot” aldus Thomas Einsiedler.
 
Veel vervoerders kunnen hun transportgerelateerde uitstoot nog steeds niet berekenen
Ondanks de lage brandstofprijzen en een moeilijke economische omgeving gebruiken de Europese vervoerders verschillende strategieën om hun brandstofverbruik te optimaliseren. Het monitoren van het brandstofverbruik, opleidingen in eco-driving en optimaliseren van transportroutes zijn maar enkele van de maatregelen die een meerderheid van de respondenten neemt als onderdeel van hun inspanningen binnen dit gebied. 
 
Niettemin wijzen de resultaten van de enquête op grote tekorten bij het berekenen en rapporteren van transportgerelateerde CO2-uitstoot. Van de ondervraagde Europese wegvervoerders zei 43% dat ze momenteel hun transportgerelateerde uitstoot niet konden berekenen. Minder dan een derde zei dat ze geen analyses van klantgerelateerde uitstoot openbaar konden maken. Anderzijds zoeken volgens 72% van de vervoerders minder dan één op de tien verladers actief naar informatie over hun CO2-uitstoot.
 
“In de huidige erg uitdagende economische situatie is het absoluut essentieel dat transportbedrijven, maar ook overheden, blijven investeren in digitalisering en datagestuurde infrastructuur,” becommentarieert Stephan Sieber, CEO van Transporeon. “Dit komt tot uiting in de enquêteresultaten: driekwart van alle vervoerders meent dat digitalisering hun bedrijfssituatie zal verbeteren. En we zien het ook in de verhoogde opname van spotmarktkansen, die slechts mogelijk worden door een verbeterde digitale technologie. Ik ben ervan overtuigd dat de digitale technologie in de komende jaren de sector niet alleen efficiënter zal maken, maar ook een centrale rol zal spelen in het beheren van de ecologische impact. Het is duidelijk dat we op dat gebied nog veel werk hebben.”  

Wenst u meer inlichtingen of een interview, neem dan contact
op met Elsie Van Linthout bij Luna, 0475 26 01 03 of elsie@luna.be
 

Over de Vervoerdersenquête
De bevindingen zijn gebaseerd op de antwoorden van meer dan 1200 Europese vervoerders in de Transporeon vervoerdersenquête van 2020. De deelnemers aan de enquête vertegenwoordigen een brede dwarsdoorsnede van de transportmarkt, met een gelijkmatige verdeling over de grote Europese landen, en tussen expediteurs die nationaal en/of grensoverschrijdend actief zijn. Aan de enquête namen vervoerders uit 33 landen deel, verspreid over het hele continent, van de het VK en de Benelux tot Oekraïne, van Scandinavië tot Spanje.
 
Een gedetailleerde samenvatting en analyse van Transporeon’s Vervoerdersenquête is hier gratis verkrijgbaar: www.transporeon.com/en/expertise/library/reports/2020-european-road-transportation-survey/?utm_source=External-Provider&utm_medium=EN-2020&utm_campaign=Market-Volatility&utm_content=Report-Carrier-Survey-2020-EN
 
Over Transporeon
Transporeon verbetert de logistieke prestaties en winstgevendheid bij elke vrachtlading. Het bedrijf werd opgericht in Duitsland in 2000 en verbindt een wereldwijd netwerk van meer dan 1200 industriële en retailbedrijven (verladers) met meer dan 100.000 vervoerders in meer dan 100 landen in real-time. De ISO 27001-gecertificeerde platformen van de groep bieden digitale oplossingen voor het benchmarken en aanbesteden van vracht, het toewijzen van transporten, ‘time slot management’, ‘tracking en tracing’ en toeleveringsvisibiliteit. Dankzij geavanceerde technologieën, zoals artificiële intelligentie en voorspellende analyses, biedt Transporeon oplossingen om lege ritten te verminderen, wachttijden voor vrachtwagens te minimaliseren en handmatige processen te digitaliseren. Transporeon is actief in Europa, Rusland, Azië en de VS. De grootste aandeelhouder van Transporeon is Hg. 
 
Voor meer informatie: www.transporeon.nl