Port of Amsterdam

Woensdag 13 mei jl. is het rapport van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI-rapport) gepresenteerd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Onder leiding van Caroline Gehrels, voormalig wethouder Economische Zaken gemeente Amsterdam, heeft de taskforce de wenselijkheid en noodzakelijkheid onderzocht van aanvullende energie-infrastructuren in de Nederlandse industrieregio’s, waaronder het Noordzeekanaalgebied.

In oktober 2019 is de Taskforce Industrie Klimaatakkoord Infrastructuur (TIKI) benoemd om de knelpunten in de infrastructuur te benoemen die mogelijk een belemmering kunnen zijn voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Om de doelen van het klimaatakkoord te halen, zowel voor 2050 als 2030, zijn investeringen in aanvullende infrastructuur noodzakelijk.
 
In het TIKI-rapport wordt onder meer gepleit voor het creëren van een nieuwe energie-hoofdinfrastructuur, waarin uitdrukkelijk ruimte is voor waterstof en de opslag en het hergebruik van CO2. Om te zorgen dat op het juiste moment de juiste investeringen worden gedaan, introduceert de taskforce een afspraken- en afwegingskader: het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit kader maken industrie, netwerkbedrijven en overheden afspraken over de investeringen die gedaan moeten worden. Verder geeft het rapport adviezen over de verdeling van de kosten, het tempo waarin de plannen uitgevoerd moeten worden en de waarborging van de robuustheid van het netwerk.
 
Specifiek voor het Noordzeekanaalgebied benadrukt de taskforce het belang van het Athos-project. Dit is een project voor de ontwikkeling van een openbaar CO2-netwerk in het Noordzeekanaalgebied voor het afvangen en transporteren van CO2, om te gebruiken of op te slaan onder de Noordzee. Ook wordt het belang van aanvullende infrastructuur in Amsterdam voor waterstof benadrukt, evenals het versterken van bestaande elektriciteitsnetwerken in de haven.
 
Lees hier het TIKI rapport.