Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt middelen ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met 
Stage V-certificaat op de markt te brengen.

Projecten die in aanmerking willen komen voor de regeling moeten zich richten op ontwikkeling en certificering van motoren van het type IWP (binnenvaartvoortstuwingsmotoren), IWA (binnenvaart- ondersteuningsmotoren), of de marinisatie van NRE (Non-Road Engines onder de 560kW) en Euro VI-motoren zoals bedoeld in EU-verordening 2016/1628 waar de Stage V-eisen uiteen zijn gezet.

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
In de Green Deal van juni 2019 committeert de binnenvaartsector zich aan omvangrijke duurzame ambities voor het jaar 2050. Deze ambities zijn onderbouwd met een groeipad waarin motoren die voldoen aan de nieuwste emissie-eisen (NRMM Stage V) een belangrijke rol spelen. Echter, omdat de binnenvaart een relatief kleine markt is voor motorfabrikanten, zijn er op dit moment nog niet genoeg motoren beschikbaar die voldoen aan deze eis. De kosten die fabrikanten moeten maken voor certificering zijn daarbij een struikelblok gebleken. 

Deze regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ is dan ook bedoeld om motorfabrikanten te stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Wanneer het aanbod gerealiseerd is, hoopt het ministerie middelen ter beschikking te stellen aan scheepseigenaren om aldus ook voor de eindgebruiker de drempel naar Stage V te verlagen.

Praktische informatie
In 2020 stelt het ministerie in totaal 500.000 euro beschikbaar met een maximumbedrag van
250.000 euro per projectaanvraag. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 16 november 2020. Volgend jaar wordt nogmaals 1.000.000 euro beschikbaar gesteld. De uiterste datum voor indienen is dan 01 maart 2021. Beoordeling van de ingediende projecten geschiedt vervolgens door een onafhankelijke Innovatieraad.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via www.eicb.nl/projecten/sdbm. Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl