Sinds 2005 heeft TeamCo Shipyard op het voormalige Verolmeterrein in Heusden ruim 120 moderne binnenvaartschepen en kleine zeeschepen afgebouwd. Het terrein is met 280 meter kade, 3 torenkranen, 2 loodsen en ruime afbouwkade compleet uitgelegd om schepen die voor de kant liggen tijdens de afbouw maximaal en veilig te kunnen bedienen.

Van gastankers tot estuaire schepen, van passagiersschepen tot chemicaliëntankers en andere vrachtschepen. Innovatieve schepen van hoge kwaliteit die op tijd afgeleverd worden en tot een tevreden en terugkerende klantenkring hebben geleid. Door de jaren heen heeft TeamCo vooral op het gebied van de speciale schepen voor in de nichemarkt een klinkende naam opgebouwd.
TeamCo noemt zichzelf ‘Connecting Specialists’. Het bedrijf heeft een klein team van ervaren mensen met veel expertise in huis en huurt daarnaast alle benodigde vakmensen en een vaste groep met subcontractors in om een compleet schip af te bouwen of te bouwen. Het bedrijf bundelt alle kennis en krachten die daarvoor nodig zijn.

De directie heeft jarenlange ervaring in de scheepsbouw en men kent het klappen van de zweep. Dat geldt ook voor hun engineers, projectleiders en ander vast personeel. Daarnaast kan TeamCo putten uit een pool van inleenkrachten, vaklui die het bedrijf de afgelopen jaren zelf heeft opgeleid.
De platte organisatie staat in nauw contact met de werkvloer. Dat leidt ertoe dat afspraken met klanten direct op de werkvloer terecht komen en worden uitgevoerd conform afspraken. Gedurende de gehele bouw of afbouw blijven de lijntjes tussen partijen kort.
De werf is echter ook constant bezig met kennisverbreding en zorgen dat het klaar is voor het afleveren van de steeds complexere schepen. Verduurzaming is een thema dat bij elk nieuw schip weer opnieuw wordt bekeken. Cascovorm, voortstuwingsmethodes, motorenkeuzes en brandstofverbruik zijn onderdelen die bij elk schip opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dit heeft bijvoorbeeld al gezorgd voor de eerste Gold Green Award voor een opgeleverd passagiersschip. Naast de “verduurzamende” benadering van lopende projecten is men met het TeamCo team op voorhand ook bezig om voor de diverse schepen een uitgebalanceerd concept neer te kunnen leggen met de juiste combinatie van diepgang, snelheid, voortstuwing en brandstofverbruik.

Teamco is verder sinds enkele jaren gecertificeerd volgens ISO 9001. Op deze manier houdt men de organisatie constant tegen het licht, ook om te kunnen verbeteren. Veiligheid op de werf en aan boord van de schepen staan hoog in het vaandel en wordt op deze manier ook geëvalueerd en aangescherpt. Verder is er in Heusden in het verleden gewerkt aan de verbouwing van het bedrijf. Het oude kantoor is gesloopt en men heeft de bouw van een nieuw kantoor en vergroting van de loodsen gerealiseerd. Alles in het teken om de veranderde markt te kunnen blijven bedienen op de manier die men van TeamCo gewend is.
Ook in 2022/2023 staan er weer diverse technisch uitdagende schepen op de orderlijst. Onder andere staan in die periode LPG tankers ,chemicaliëntankers bunkertankers, een passagiersschip en schepen met zeer innovatieve duurzame voortstuwing op het programma.

Of het nu gaat om het afbouwen van een toegeleverd casco of het leveren van een compleet schip, in welke uitvoering dan ook, TeamCo is er klaar voor!