In deze tijd, waarin we aankijken tegen forse prijsstijgingen, is er toch een voordeel voor de maritieme sector. Vanaf nu wordt er bijna niets neer betaald aan energiebelasting op walstroom.

Ellen Lengkeek

Nu ook de Europese Raad van Ministers heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om walstroom fiscaal te stimuleren, is in oktober de belastingkorting ingegaan. Het doel van de maatregel is het aantrekkelijker maken van walstroom, ter verbetering van de luchtkwaliteit en reductie van emissies door schepen die afgemeerd aan de kade liggen in havens. Het is het gevolg van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens en was een voorwaarde van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) om de Green Deal met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de vertrokken Cora van Nieuwenhuizen, te ondertekenen.
Concreet betekent dit dat voor walstroom 0,0005 euro per kWh aan energiebelasting moet worden betaald. Dit is het minimumtarief aan energiebelasting, dat is toegestaan onder de EU-Richtlijn Energiebelasting. Ook is er geen Opslag Duurzame Energie (ODE) over walstroom verschuldigd. De Europese goedkeuring is afgegeven voor zes jaar en loopt af op 30 juni 2027.
Veel havens, waaronder Rotterdam, zijn de afgelopen jaren overgestapt op walstroom voor binnenvaart en willen ook meer zeevaart aan de stekker om vervuiling door draaiende generatoren te voorkomen. In Scheveningen krijgen zeeschepen al stroom opgewekt door windmolens.

Zeeschepen gebruiken afgemeerd aan de kade jaarlijks net zoveel elektriciteit als 250- tot 300 duizend huishoudens in de Maasstad, rekende het Havenbedrijf van Rotterdam eerder al voor. Daardoor komt onder meer 600 duizend ton CO2 en achtduizend ton stikstof in de lucht. Door nu volop in te zetten op walstroom, ook voor de grote jongens, kan in 2030 een besparing van 200 duizend ton CO2 worden geboekt.
Op de Landtong Rozenburg is een grote walstroominstallatie neergezet voor de grote offshore kraanschepen van Heerema gekoppeld aan windturbines. Grote schepen als Sleipnir en Thialf kunnen er gebruik van maken.