North Sea Port trekt meer binnenvaart naar zich toe.

Vanuit de Nederlands-Vlaamse haven North Sea Port worden meer goederen via binnenvaart naar het achterland vervoerd. Vorig jaar werd 58 procent van het totale aantal goederen op binnenvaartschepen geladen en gelost. ‘Grote investeerders en rederijen kloppen vaker bij ons aan.’

Claudia Langendoen

Het gaat om een stijging van 4 procent in een jaar tijd. Die toename is veelzeggend, meent communicatiemanager Johan Bresseleers van het havengebied dat zestig kilometer bestrijkt en zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee tot het tweeëndertig kilometer landinwaarts gelegen Gent in België. Het toont aan dat bedrijven de weg naar de binnenvaart steeds beter weten te vinden en dat de sector in toenemende mate een acceptabel alternatief wordt gevonden voor vervoer over weg en via het spoor. ,,Grote investeerders en rederijen kloppen vaker en spontaner bij ons aan voor vervoer via de binnenvaart’’, signaleert Bresseleers dan ook.
Dat strookt met andere cijfers uit het onderzoek dat de fusiehaven voor de tweede keer heeft uitgevoerd onder bedrijven in het hele havengebied, ditmaal op basis van aantallen over 2019. Het eerste onderzoek over 2018 was een nulmeting. Uit die jongste cijfers blijkt dat het aandeel van het wegvervoer met 2 procent is afgenomen tot 28 procent. Vervoer via het spoor steeg met 1 procent tot een aandeel van 10 procent. Het overbrengen van lading van een schip op een ander schip of een andere vervoersmogelijkheid, transshipment genoemd, daalde met 3 procent tot 4 procent.

Fusiehaven
Dat grote investeerders en rederijen North Sea Port beter weten te vinden, heeft veel te maken met de oprichting van de fusiehaven en de naamsbekendheid waaraan sindsdien flink wordt gebouwd. North Sea Port ontstond op 1 januari 2018 uit North Sea Port in Vlissingen en Terneuzen en het Vlaams-Belgische Havenbedrijf Gent. ,,We staan sindsdien meer in the picture’’, merkt Bresseleers. ,,We zijn groter, hebben veel publiciteit gehad in West-Europa. Die fusie is een katalysator geweest. We doen veel aan pr, staan veel op beurzen. Onze functie als centraal logistiek knooppunt in Europa benadrukken we voortdurend’’, zegt hij doelend op de centrale ligging van het havengebied ‘te midden van binnenvaartverbindingen, wegvervoer en het spoor dat tot in China reikt’.
En dat is nog maar het begin, verwacht Bresseleers die aangeeft dat vol wordt ingezet op een verdere toename van vervoer over water. North Sea Port wijst wat dat betreft op zijn positie als achtste op de ranglijst van Europese zeehavens voor goederenverkeer en heeft hoge verwachtingen van toekomstige ontwikkelingen.
,,We kijken onder andere uit naar de voltooiing van het Seine-Scheldeproject binnen enkele jaren’’, duidt Johan Bresseleers op de werkzaamheden waarbij de vaarroute geschikt wordt gemaakt voor binnenvaartschepen met een laadvermogen van 4500 ton. Dat biedt grote kansen voor de sector. ,,Het betekent dat schepen tot aan de Eiffeltoren kunnen varen en driehonderd kilometer verderop een markt kan worden aangeboord waar tien miljoen mensen wonen. Die rode loper tot aan de Champs-Élysées creëert veel kansen voor de binnenvaart.’’

Nieuwe sluis
Tegelijkertijd is er sprake van talrijke projecten op het gebied van duurzaamheid, subsidiestromen en samenwerkingen op commercieel vlak. Denk aan het voorzien van duwbakken van gps-trackers, zodat duidelijk is waar die liggen in het havengebied en beter traceerbaar zijn. Maar ook aan de inspanningen om schepen vlotter door de sluis bij Terneuzen te kunnen laten varen. ,,Als de nieuwe sluis in 2023 af is, komt dat ook de voortgang van de binnenvaart ten goede.’’
Al die vele initiatieven, bouwprojecten en maatregelen zie je in de cijfers terug, benadrukt de woordvoerder. Daarbij wil hij niet spreken van concurrentie tussen havens onderling. ,,Elke haven heeft zijn eigen dna, zijn eigen specialisme. ,,Je merkt dat de samenwerking, ook tussen rederijen en bedrijven, toeneemt. Lading wordt vaker gebundeld om efficiënter van a naar b te kunnen varen, zoals in Gent om richting Antwerpen te gaan.’’